Aandoeningen | Trombose

Trombose

Wat is Trombose?

Trombose is een aandoening waarbij er bloedstolsels ontstaan in de bloedvaten. Een bloedstolsel kan een bloedvat geheel of gedeeltelijk afsluiten. Het kan levensbedreigend zijn als er een bloedstolsel terecht komt in de longen. Een ander woord voor bloedstolsel is ‘trombus. Vandaar dat deze aandoening ‘trombose’ heet. Trombose ontstaat meestal in een ader. Een ader is een bloedvat dat bloed naar het hart toe voert. Een ander woord voor ader is vene, vandaar dat deze vorm van trombose veneuze trombose heet. Als mensen het over trombose hebben, bedoelen ze meestal veneuze trombose. Een bloedstolsel kan ontstaan in een ader die vlak onder de huid ligt, maar ook in een ader die dieper gelegen is. In dit laatste geval is er sprake van diep veneuze trombose (DVT). Als het bloedstolsol loskomt van de ader spreken we over een embolie

Diep veneuze trombose

Diep veneuze trombose komt vooral voor in de aderen van de benen of het bekken en kan leiden tot het bekende trombosebeen en de minder bekende trombosearm. Bij een trombosebeen zit er een stolsel in het been. Daardoor kan het bloed niet goed meer wegvloeien. Het been kan dik worden, een rood-paarse kleur krijgen, de huid kan strakgespannen staan en kan glanzen en het been kan warm aanvoelen. Belangrijk: niet iedereen krijgt deze klachten of uiterlijke kenmerken! Sommige mensen hebben alleen pijn die op hevige spierpijn lijkt en hebben verder geen uiterlijke kenmerken. Net als in het been kan er ook trombose in de arm ontstaan. Dit heet armvenetrombose of kortweg ‘een trombosearm’ . De belangrijkste klachten bij een trombosearm zijn pijn en/of zwelling

Symptomen

Dit kan allerlei klachten geven. Een van de bekendste klachten is het ‘trombosebeen’: een gezwollen en pijnlijk been. 

Oorzaken

Er zijn een aantal situaties waarvan bekend is dat die het risico op trombose verhogen. Bekende factoren zijn bijv. operaties, langdurige bedrust of een been dat lang in een gipsverband zit, het gebruik van de anticonceptiepil, zwangerschap en kraambed. Trombose kan ook optreden doordat bloed sneller kan stollen dan normaal. We noemen dat een verhoogde stollingsneiging (trombofilie). Deze verhoogde stollingsneiging van het bloed is vaak aangeboren. Meestal zal er een combinatie zijn van erfelijke- en omgevingsfactoren.

Gevolgen

Als gevolg van trombose in de benen kan er een chronische aandoening ontstaan: een aandoening die nooit meer helemaal overgaat. Het gaat om het post-trombotisch syndroom (PTS). Hoe vaker u last van trombose heeft, hoe groter de kans op dit syndroom is. Vandaar dat het erg belangrijk is dat u tijdig hulp zoekt en u zo goed mogelijk aan de leefregels houdt. Bij PTS zijn de kleppen in de aderen blijvend beschadigd. Daardoor stroomt het bloed niet goed meer terug naar het hart en hoopt zich in het onderbeen bloed en vocht op. Klik hier voor informatie naar de CAVA studie (elastische compressie studie).