Aangepaste openingstijden feestdagen

Openingstijden Pinksteren 2017

Op maandag 5 juni zijn de volgende afdelingen van het Maastricht UMC+ gesloten:

  • Polikliniek
  • Alle ondersteunende diensten
  • de Centrale Prikdienst in het Maastricht UMC+ en de prikpost in Medisch Centrum Annadal
  • het Diagnostisch Centrum
  • de Trombosedienst
  • Afdeling Radiologie (weekenddienst)

Centrale huisartsenpost (HAP)

043-387 77 77

Vanaf vrijdag 2 juni 17:00 uur tot dinsdag 6 juni 08:00 kunt u terecht bij de Centrale huisartsenpost. Voor meer informatie zie
http://www.hapmaastricht.nl/nl/home/

Spoedeisende Hulp (SEH)

043-387 67 00 (24 uur per dag bij spoedgevallen)

Eerste Hart Hulp (EHH)

043-387 78 92 (24 uur per dag bij spoedgevallen)