15 januari 2019

Hart & Vaat Café


Het Hart & Vaat Café is een informele bijeenkomst voor mensen met een hart- en vaatziekte, hun naasten en belangstellenden. 

Deze inloopbijeenkomst kunt u gratis bezoeken. 

Dinsdag 15 januari as. 
Gastspreker: Dr. Chahinda Ghossein 
Onderwerp: De "twilight zone" tussen hartziekte en gezondheid bij vrouwen. 
Locatie: Grand Eetcafé De Vreede Markt 62 te Maastricht

Data 2019

  • Dinsdag 2 april 
  • Dinsdag 11 juni
  • Dinsdag 8 oktober