Symposium Stolling in de keten

22 november 2023
Regiotafel Maastricht + Heuvelland én de samenwerkende trombosediensten in Limburg (STOL) werken al heel wat jaren aan veilige en kwalitatief hoogstaande zorg voor patiënten met antistollingsproblematiek. Door de oprichting van het TEC (Trombose Expertise Centrum) wordt een impuls gegeven aan het ontwikkelen en inzetten van state-of-the-art antistollingszorg binnen de keten. Daar willen we expliciet bij stilstaan door middel van een symposium, genaamd ‘Stolling in de keten’.

Titel:                        Stolling in de keten
Datum:                   22 november 2023
Locatie:                   Greepzaal, niveau 4 Maastricht UMC+ 
Doel:                        Ketenpartijen interactief kennis laten maken met het TEC en haar onderwerpen
Dagvoorzitters:   Kristien Winckers & Renske Olie (internist-vasculair geneeskundigen)

Het voorlopige programma

 • 17.00-18.00     Inloop met buffetmaaltijd
 • 18.00-18.25     Stand van zaken antistollingszorg en regionale samenwerking 
  Veel patiënten gebruiken antistollingsmedicatie. De zorg rondom deze medicatie is complex, met veel verschillende typen medicatie. Daarnaast zijn er veel professionals uit zowel de eerste als tweede lijn betrokken. Tijd voor Verbinding zet zich in om de patiëntveiligheid te verbeteren, en de potentieel vermijdbare schade en sterfte terug te dringen. De netwerkorganisatie doet dit door een bottom-up beweging op gang te brengen van en tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch specialistische zorg en patiënten. Het verbeterteam Regionale samenwerking rondom antistollingszorg zal deze avond de stand van zaken toelichten en samen kijken hoe jezelf aan de slag kunt gaan met het verder verbeteren van de regionale samenwerking op het thema antistolling.
 • 18.25-19.00     Gezondheidsvaardigheden
  Ongeveer één op de vier Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van informatie over gezondheid. Een deel van deze groep is laaggeletterd. Het is belangrijk dat zorgverleners deze mensen herkennen en hun communicatie, informatiemateriaal en begeleiding zo aanpassen dat die beter aansluit bij de patiënt of cliënt. Tijdens het symposium leer je wat beperkte gezondheidsvaardigheden zijn, hoe je deze kunt herkennen en welke tips je kunt toepassen in de praktijk.
 • 19.00-19.20     Pauze
 • 19.20-19.40     CAG: een simpele ingreep?
  Dien je voor een CAG te staken met je antistolling, of is het veilig om de antistollingsmedicatie te continueren? Aan de hand van een casus nemen we je mee in de richtlijnen en praktische overwegingen van de interventiecardioloog en de trombosedienst.
 • 19.40-20.00     Trombose Expertise Centrum: keten en regionaal  
  Wat is het Trombose Expertise Centrum (TEC)? Hoe kan het TEC jou als ketenpartner ondersteunen in de antistollingszorg? Welke functie vervult het TEC in de regio en wat kan het TEC betekenen voor de provinciale trombose-centra?
 • 20.00–20.30    Gezonde borrel

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen/praktijkondersteuners, apothekers, artsen/specialisten, physician assistants en verpleegkundig specialisten  van ziekenhuizen en verpleeghuizen. 

Vragen: trombosezorg@mumc.nl
Aanmelden (tot 14 november 2023): vul het volgende formulier in

STOL
Sluit de enquête