Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Agenda

Wereld Trombose Dag - Livestream

13 oktober 2021

Op woensdag 13 oktober 2021 vindt voor de achtste keer de Wereld Trombose Dag plaats. Het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+, in samenwerking met Universiteit Maastricht, heeft op die dag speciaal aandacht voor trombose.

Trombose is een aandoening waar jaarlijks 1 op de 4 patiënten aan komt te overlijden. Met gerichte aandacht, diagnostiek en behandeling is er nog veel gezondheidswinst te behalen.

Livestream

Dit jaar is er speciaal aandacht voor het ontstaan, herkennen en behandelen van een hartinfarct. Vanaf 13.00 uur vindt er een livestream plaats, met drie inspirerende sprekers die elk een ander onderwerp belichten. Verder wordt er een patiënt geïnterviewd. Klik hier voor het volledige programma.

De livestream is te volgen via: www.mumc.nl/trombosedag. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Trombose, slagaderverkalking en hartinfarct

Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Bij een bloedstolsel in een ader spreken we van veneuze of diep-veneuze trombose (DVT). Vaak is dit een trombosebeen. Als zo’n stolsel losschiet kan het makkelijk tot een longembolie leiden.

Daarnaast kan er sprake zijn van slagaderverkalking door ophoping van vet- en lichaamscellen, ook wel plaque genoemd. De slagaders vernauwen hierdoor steeds meer, en dit leidt tot een vermindering of uiteindelijk een afsluiting van de bloedvoorziening (figuur 1). Als dit plaatsvindt in de kransslagaders (de bloedvaten van het hart), dan is er sprake van een hartinfarct. Daarnaast kan de plaque scheuren, waardoor er een bloedstolsel ontstaat op de plaque (figuur 2). Dit bloedstolsel kan de slagader afsluiten, of losschieten en eveneens een hartinfarct veroorzaken. 

Uitleg trombose

                

Rudolf Virchow was de eerste onderzoeker die het fenomeen trombose beschreef. Op zijn geboortedag 13 oktober vindt jaarlijks de ‘World Thrombosis Day’ plaats. Meer algemene informatie over de World Thrombosis Day is te vinden op de website van de International Society on Thrombosis and Haemostasis www.isth.org.

We hopen jullie allemaal te zien tijdens onze livestream op woensdag 13 oktober vanaf 13.00 uur!

 

Sluit de enquête