30 maart 2021

Aangepaste openingstijden

 In verband met Pasen zijn op vrijdag 2 april en maandag 5 april de volgende afdelingen van het Hart+Vaat Centrum/MUMC+ gesloten:

  • Polikliniek Hart+Vaat Centrum
  • Trombose dienst
  • alle ondersteunende diensten
  • Centrale Bloedafname in het Maastricht UMC+
  • Prikpost in Medisch Centrum Annadal en alle andere prikposten
  • Diagnostisch Centrum
  • Afdeling Beeldvorming (weekenddienst)
  • Voorlichtingscentrum (patiëntenvoorlichting)

Eerste Hart Hulp (EHH)             

Deze is 24 uur per dag bereikbaar via 043-387 78 92 (bij hartklachten)

Huisartsenpost (HAP)      

Bereikbaar van vrijdag 2 april 17.00 uur tot dinsdag 6 april 08.00 uur via telefoonnummer   043-387 77 77