2 februari 2018

Blanche Schroen aangesteld als hoogleraar experimentele cardiologie

Per 1 december 2017 is Blanche Schroen aangesteld als hoogleraar experimentele cardiologie bij de Universiteit Maastricht.

Leerstoel richt zich in het bijzonder op diastolische dysfunctie

Haar leerstoel richt zich in het bijzonder op diastolische dysfunctie, een aandoening die sinds kort wordt onderkend als belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van hartfalen. In haar onderzoek zoekt ze naar nieuwe genen die ten grondslag liggen aan hartfalen. Daarbij probeert ze een verbinding te maken tussen de complexiteit van de klinische werkelijkheid – er zijn geen 2 patiënten hetzelfde – en de proefopzet in het laboratorium. Dit kan dankzij nauwe samenwerkingen binnen CARIM en het Hart+Vaat Centrum

Omdat het hart slechts een onderdeel is van een groter systeem en blootgesteld wordt aan vele uitdagingen – denk bijvoorbeeld aan diabetes en hoge bloeddruk – is samenwerking tussen onderzoekers en medisch specialisten de sleutel tot hoognodige nieuwe medicijnen.