20 augustus 2019

Dr. Ir. Pim Dassen ontvangt Maastricht UMC+ penning

Dr. Ir. Pim Dassen heeft op dinsdag 9 juli jl.  afscheid genomen als voorzitter van de Faculteitsraad FHML. Als dank voor zijn jarenlange inzet kreeg hij uit handen van de decaan Prof. dr. A. Scherpbier de Maastricht UMC+ Penning*. Naast deze bestuursfunctie is hij vice voorzitter van het managementteam Cardiologie. Pim was lid van de Faculteitsraad vanaf september 2003 en voorzitter sinds 2011.

Dr. Ir. Pim Dassen van het Hart+Vaat Centrum ontvangt Maastricht UMC+ penning

Van harte gefeliciteerd Pim en bedankt voor je jarenlange inzet!

*De Maastricht UMC+ Penning wordt uitgereikt aan functionarissen die een bepaalde betekenis voor het Maastricht UMC+ hebben gehad, dan wel met bijzondere verdiensten buiten het eigen vakgebied, als tastbaar aandenken bij hun afscheid.