22 januari 2019

Dr. Magda van Loon wint oevre prijs

Dr. Magda van Loon ontving afgelopen vrijdag de Maria ter Welle prijs* voor haar jarenlange en intensieve inzet in de nierzorg. 

Magda van Loon zet de patiënt echt op 1

Magda van Loon is verpleegkundig specialist in het Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+, dat expertise centrum is voor complexe vaattoegangszorg.  Voor dialysepatiënten is de toegang tot de bloedbaan een levenslijn, dus problemen hiermee zijn voor patiënten zeer ingrijpend. Magda wordt op handen gedragen door patiënten. Zij organiseert de gehele logistiek rondom de patiënt. Ze doet dit volgens het ‘one stop’ principe: patiënten krijgen op één dag alle verschillende onderzoeken, waardoor ze veel minder belast worden.

Ze wordt getypeerd als een ‘engel’, die luistert, helpt en regelt en daarom veel betekent voor haar patiënten. Ze is daarnaast een vraagbaak voor haar collega’s en geeft scholing aan veel dialyseverpleegkundigen. De jury was bijzonder onder de indruk van Magda van Loon. Het is veelzeggend dat zij is genomineerd door twee regionale nierpatiëntenverenigingen én een vaatchirurg; haar reputatie en zorg zijn door het hele land bekend. Zij zet de patiënt echt op één!

Expertise centrum

Het Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+ heeft een unieke positie in de toegangschirurgie en verleent topreferente en topklinische zorg in Nederland. Het vervult als expertcentrum een bovenregionale functie en fungeert als verwijscentra voor dit deel van de gezondheidszorg (‘last resort functie’).

*Maria ter Welle

De Maria ter Welle Prijs is een oeuvreprijs voor zorgprofessionals die het leven van nierpatiënten verbeteren. Steun en advies van verpleegkundigen, maatschappelijkwerkers en diëtisten zijn voor nierpatiënten minstens zo belangrijk als de medische zorg van hun arts. Daarom reikt de Nierstichting de Maria ter Welle Prijs uit, samen met de Willem Kolff Stichting. 

*Maria ter Welle (1900-1946) was hoofdzuster op de interne afdeling van het Stadsziekenhuis in Kampen. Tussen 1942 en 1946 was zij de rechterhand van professor Willem Kolff bij de ontwikkeling van de eerste kunstnier. Maria Ter Welle wist Kolffover te halen zijn uitvinding toe te passen op patiënten, tegen bezwaren in van collega-artsen. Zo stimuleerde zij Kolff om door te zetten in het ontwikkelen van de dialysemachine, waardoor haar rol in deze van onschatbare waarde is. Sinds de eerste succesvolle dialyse in 1945 hebben wereldwijd miljoenen mensen hun leven te danken gehad aan de kunstnier.