10 oktober 2018

Dr. Roberto Lorusso ontvangt FELSO prijs

Tijdens een ELSO*  bijeenkomst in Scottsdale in Arizona ontving cardiothoracaal chirurg Dr. Roberto Lorusso een FELSO prijs.  

Deze prijs wordt uitgereikt aan mensen die wereldwijd een belangrijke bijdrage leveren op het gebied van ECMO*  (hartlongmachine). Dr. Roberto Lorusso ontving de prijs om diverse bijdrages die hij aan de ontwikkeling van ECMO heeft geleverd, maar ook omdat 2 van zijn artikelen werden gezien als de meest invloedrijke en relevante in de afgelopen 10 jaar.

Dr. Roberto Lorusso met de FELSO prijs

De Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) is een internationaal non profit organisatie van gezondheidsinstituten die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling en evaluatie  van nieuwe technieken ter ondersteuning van orgaanfalen. Meer informatie is te vinden op de ELSO website.

ECMO is de afkorting van Extra Corporale Membraan Oxygenatie. Een ECMO-apparaat neemt de functie van het hart en/of de longen geheel of gedeeltelijk over. De ECMO-behandeling wordt gegeven als hart en/of longen door een ziekte of ten gevolge van een operatie slecht werken. Door deze functie tijdelijk over te nemen, krijgen de organen de kans om te herstellen.  Een ECMO kan ook dienen als overbrugging naar een transplantatie. De patiënt wordt dan tijdelijk ondersteund totdat er een geschikt donororgaan is gevonden.