Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Harry Crijns Research Grant

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg, onderdeel van Health Foundation Limburg, heeft besloten om een Harry Crijns Research Grant in te stellen.

Prof. dr. Harry J.G.M. Crijns was tot december 2020 voorzitter van de vakgroep cardiologie van het Maastricht UMC+ en bestuurslid van CARIM. Gedurende zijn lange en succesvolle carrière in de translationele en klinische cardiologie heeft Prof. Crijns ontelbare bijdragen geleverd aan de cardiovasculaire wetenschap, in het bijzonder op het gebied van atriumfibrilleren.

Crijns Grant

Harry Crijns heeft een belangrijke rol gespeeld in de vormgeving van cardiovasculaire research op lokaal, nationaal en Europees niveau en heeft een grote impact gehad op de carrières van vele assistenten en collega’s en op de levens van vele patiënten en hun naasten.

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg, onderdeel van Health Foundation Limburg, heeft dan ook besloten om een Harry Crijns Research Grant in te stellen. Deze grant ten bedrage van € 25.000 wordt periodiek toegekend aan jonge wetenschappers die zich bezighouden met klinisch cardiovasculair onderzoek en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van onze foundation.

Download op de website van het Hart en vaat onderzoeksfonds LImburg de informatie over hoe u een aanvraag kunt indienen.
Let op: indienen vóór 1 oktober 2021

Sluit de enquête