4 juli 2018

Lees HARTSvrienden

Nieuwsbrief van Stichting Hartsvrienden Rescar en HFL hart- en vaatziekten. Artsen en medewerkers van het Hart+Vaat Centrum informeren u over achtergrond- en ervaringsverhalen van de onderzoeken in ons centrum. 
In dit nummer:

Neem hieronder bij documenten een kijkje in Hartsvrienden: Voor de generaties van nu en morgen