17 augustus 2017

Limburger vertrouwt universitaire ziekenhuizen het meest

In het artikel van Dagblad De Limburger wordt gesteld dat Limburgers het Maastricht UMC+ en Radboud UMC+ verkiezen boven de vier streekziekenhuizen in Limburg. De streekziekenhuizen genieten minder vertrouwen, maar worden vaak beter gewaardeerd op warmte, sympathie en nabijheid.

Het Maastricht UMC+

Het artikel is gebaseerd op onderzoek van het consultancybureau Hendrik Beerda dat tweejaarlijks het Ziekenhuis Merkenonderzoek doet. Voor het onderzoek van 2017 zijn 4.245 respondenten ondervraagd.
Elk ziekenhuis is op de volgende factoren onderzocht:

  • merkkracht
  • merkpersoonlijkheid
  • merkprestatie
  • bezoek (als patiënt of bezoeker van een patiënt)
  • groeiverwachting

Het onderzoekbureau stelt dat per ziekenhuis voldoende respondenten ondervraagd zijn om betrouwbare uitspraken te kunnen doen op landelijk en provinciaal niveau en voor het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Opvallend was dat niet alleen het vertrouwen in het Maastricht UMC+ erg hoog is, maar ook de zogenoemde merkkracht. Merkkracht is de term die gebruikt wordt voor bekendheid, waardering en binding. Opvallend omdat het ‘merk’ Maastricht UMC+ nog maar relatief kort bestaat.

Een andere opmerkelijke conclusie van het onderzoek was dat de bezoekers van patiënten de ‘vergeten fans’ van ziekenhuizen zijn. Met ander woorden: de reputatie van ons als instituut hangt niet alleen samen met de beoordeling door onze patiënten, maar wordt ook sterk bepaald door hoe familie en vrienden van patiënten ons zien.

Twee jaar geleden stond het Maastricht UMC+ nog op de 12e plaats op de totale merkenranglijst. Dit jaar staan we op nummer 9, voorafgegaan door de andere zeven UMC’s. Het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis heeft de sterkste reputatie in Nederland en staat op nummer 1.

 

Bron: Dagblad de Limburger (DDL) op 16 augustus 2017