30 april 2019

MUMC eerste centrum dat data aanlevert voor ACS registratie

Het BIM team levert sinds enkele jaren voor cardiologie en CTC periodiek gegevens aan bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR). Deze gegevens worden gebruikt als benchmark t.o.v. andere ziekenhuizen. De ACS (Acuut Coronair Syndroom ook wel hartinfarct of myocard infarct) registratie is dit jaar van start gegaan en sinds 1 april is het mogelijk om de ACS-data aan te leveren. Met deze aanlevering is een eerste stap gezet om informatie te verkrijgen over kwaliteit van zorg bij patiënten met een myocard infarct. Het BIM team is blij verrast dat we de eerste zijn die deze data met succes heeft aangeleverd. Er wordt hard aan gewerkt om voor 15 mei de andere registraties bij de NHR aan te leveren.