7 september 2020

Proficiat Martijn Smulder

Op vrijdag 4 september 2020 promoveerde Martijn Smulders, cardioloog in opleiding. Zijn proefschrift beschrijft de rol van non-invasieve diagnostiek in patiënten met acute en chronische pijn op de borst*. 

Samengevat, non-invasieve diagnostiek:

1) heeft geen rol bij laag risico acute pijn op de borst

2) kan de selectie voor invasieve hartkatheterisaties verbeteren bij acute pijn op de borst en verdenking op een hartinfarct

3) kan laag risico patienten identificeren indien de test uitslag “negatief” is bij patienten die met chronische pijn op de borst

4) cardiale MRI kan een acuut hartinfarct identificeren.

Promotie Martijn Smulders, cardioloog in opleiding Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+  

Van harte gefeliciteerd Martijn! 

* Pijn op de borst is een veel voorkomend symptoom en kan door zowel cardiale als niet-cardiale aandoeningen veroorzaakt worden. Non-invasieve diagnostiek wordt steeds frequenter als een essentieel onderdeel van de diagnostische evaluatie beschouwd in patiënten met pijn op de borst, maar inefficiënt en overmatig gebruik moet worden voorkomen.