27 november 2019

Rob Holtackers' nieuwe techniek voor opsporen hartinfarcten is meteen toepasbaar

Eind oktober ontving fysicus Rob Holtackers de magna cum laude prijs (zie onderstaand document) tijdens het European Society of Cardiovascular Radiology (ESCR) congress. Deze prijs wordt uitgereikt aan de spreker met de beste presentatie. Eerder in 2018 ontving Rob zijn onderzoek ook al de magna cum laude prijs op het congres van de International Society of Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM).

 

Nieuwe techniek is meteen toepasbaar

Rob ontwikkelde in 2017 een nieuwe MRI techniek waarmee zeer kleine hart infarctjes beter opgespoord kunnen worden. De klinische toepasbaarheid van deze nieuwe techniek werd vervolgens getest in 300 patiënten, waarbij deze werd vergeleken met de huidige techniek. De resultaten van dit onderzoek resulteerde in het winnen van beide prijzen. Zijn nieuwe techniek is dusdanig ontwikkeld dat er geen extra aanpassingen vereist zijn voor de huidige MRI systemen en software, waardoor deze meteen toepasbaar is op alle MRI scanners wereldwijd.

Waarom een nieuwe techniek voor het opsporen van hart infarcten?

Bij de huidige techniek heeft zowel het bloed in het hart, alsook de infarct regio, vrijwel dezelfde kleur op de MRI beelden. Aangezien bij hart infarcten de schade aan het hartweefsel start vanuit de binnenzijde van de hartwand, die grenst aan het bloed, is het lastig om deze infarct regio’s te scheiden van het bloed. Hierdoor worden deze vaak niet goed gedetecteerd, waardoor de patiënt mogelijk niet optimaal behandeld kan worden. Dit terwijl deze patiënten een sterk verhoogd risico lopen op een nieuw hart infarct of ander groot cardiovasculair ‘event’.

Beter contrast tussen het gezonde hartweefsel, infarct regio en bloed

Bij de nieuwe techniek die Rob ontwikkeld heeft wordt de intensiteit van het bloed onderdrukt, waardoor dit niet meer even helder wordt afgebeeld als de infarct regio’s. Aangezien de hoge intensiteit van de infarct regio vrijwel ongewijzigd blijft, ontstaat er goed contrast tussen het bloed en de infarct regio. Hierdoor is de radioloog en cardioloog in staat om zeer kleine hart infarctjes op te sporen die zich enkel in de binnenste rand van de hartwand bevinden, de zogenaamde subendocardiale hartinfarcten.Op onderstaande beelden is de oude techniek A te zien en de nieuwe B waarop er beter contrast is te zien tussen het bloed en de infarct regio. 

Resultaten van de patiëntenstudie

De recente grote studie met 300 patiënten liet zien dat de huidige techniek bijna 10% van de hartinfarcten niet kan detecteren, terwijl deze wel succesvol gedetecteerd werden met Rob’s nieuwe techniek. Niet alleen was het contrast verbeterd voor een betere detectie van deze infarcten, maar ook de algehele beeldkwaliteit en het vertrouwen van de beoordelaar waren toegenomen ten opzichte van de huidige techniek. Deze resultaten zijn onlangs gepresenteerd in het toonaangevende blad van de cardiovasculaire MRI: Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance. Lees hier het artikel.

Doorbraak in de beeldvorming

De combinatie van een betere detectie van (sub)endocardiale hartinfarcten, toegenomen vertrouwen van de radioloog/cardioloog, en betere beeld kwaliteit maken deze nieuwe techniek uitermate geschikt voor gebruik in de dagelijkse zorg. De onmiddellijke wereldwijde beschikbaarheid zorgt ervoor dat deze doorbraak in de beeldvorming ook direct overal toegepast kan worden. Diverse centra wereldwijd maken reeds dagelijks gebruik hiervan om de kleine, maar klinisch zeer relevante, hartinfarctjes op te sporen.

Vervolgonderzoek

Momenteel is Rob druk bezig met verschillende vervolgprojecten om nieuwe toepassingen van zijn techniek te onderzoeken. Dit doet hij samen met diverse collega’s binnen de afdelingen radiologie en cardiologie, alsook met zijn onderzoekpartners van King’s College London. In de loop van 2020 verwachten wij dat de eerste nieuwe ontwikkelingen hiervan gepresenteerd zullen worden.