Succesvolle CAS-AM cursus

Het Hart+Vaat Centrum heeft samen met CARIM (divisie bloed) en met steun van FHML, MUMC+ en een aantal sponsors de eerste versie van de  “European Course in Antithrombotic Management (Certificate of Advanced Studies in Antithrombotic Management), met succes voltooid.

Deze CAM-AM cursus is gericht op het trainen van leiderschap en kennisversterking van artsen ongeacht discipline, die actief betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met enige vorm van trombose (zoals veneuze tromboembolie, hartinfarct, beroerte, microangiopathie, antifosfolipidensyndroom). De achtergrond is de bevinding van vele collega’s dat het landschap van antitrombotische medicatie en bijkomende interventies alleen maar groter en diverser wordt, wat noopt tot training van lokale, maar ook regionale experts op dit specifieke gebied.  Vanuit het Hart+Vaat Centrum waren betrokken Dr. Arina ten Cate-Hoek, Dr. Henri Spronk en Prof. dr. Hugo ten Cate. 

In tweemaal 4 dagen werden er intensieve on-site bijeenkomsten gehouden, waarbij 18 cursisten uit 8 Europese landen, bijeenkwamen met internationale top-docenten uit Europa. Hierbij werd een breed scala aan laboratoriumdiagnostiek, indicatiestellingen voor medicatie, medicatie interacties besproken aan de hand van complexe casuïstiek.

Deelnemers 1ste CAS-AM course

Deze bijeenkomsten in april en november 2022 werden overbrugd met interactieve online sessies tussen cursisten en mentoren, vanuit dezelfde docenten, waarbij het doel was de ontwikkeling van een persoonlijk portfolio, en versterking van het netwerk tussen cursisten onderling, maar ook met docenten.

De gehele cursus is gebaseerd op het bekende “problem based learning” principe en leidde bij voltooiing tot een certificaat namens UM en CARIM (tevens geaccrediteerd door UFSM voor 44 punten en gesteund door diverse professionele organisaties zoals de ISTH).  

We zijn bijzonder verheugd over het enorme enthousiasme en de inzet van zowel cursisten als docenten (die belangeloos meewerkten) waardoor de eerste editie van CAS-AM hopelijk een gevolg zal krijgen. Diverse sponsoren hebben zich bereid getoond ook een volgende versie in 2023-2024 financieel te ondersteunen.

 

 

Sluit de enquête