30 november 2017

Succesvolle scholingsdag hartkatheterisatiekamer

Ons personeel is uitstekend opgeleid dus werd op vrijdag 3 november jl. de werkweek van het hartkatheterisatiekamer (HKK) personeel afgesloten met een scholingsdag.  Liefst 28 medewerkers gingen onder andere  samen aan de slag met het oog op een nieuwe hartkatherisatiekamer in 2020.

Op het programma stond o.a.  Prof. dr. Andreas Herrler (zie onderstaande foto) die een training over de embryonale ontwikkeling van het hart gaf. Verder zorgde een 3d demo als aanvulling op de anatomische basiskennis. 

Het personeel kon aan de slag met een  PCI simulator onder leiding van cardiologen Drs. Jindra Vainer en Drs. Vincent van Ommen. 

Medewerker Marloes Smits gaf namens het pacemakerteam, samen met dr. Kevin Vernooy een ritmetraining, zodat iedereen na afloop wist met welke pacemakerinstelling de ritmestoornis zo snel mogelijk verholpen kan  worden. De dag werd afgesloten met een introductietraining in de electrofysiologie en het praktisch gebruik van een rotablator door  HKK medewerkers Jacques Duits, Michel Janssen , teamleider Luuk Debie en cardioloog Dr. Cees de Vos.

Kortom het team kan terugkijken op een zeer leerzame maar ook leuke en gezellige dag.