15 december 2020

Terugblik afscheidssymposium Professor dr. Harry Crijns

Opening afscheidssymposium Harry Crijns door Jordi Heijman Op 26 november 2020 was er een feestelijk symposium ter gelegenheid van het afscheid van Professor Harry Crijns als hoofd van de afdeling cardiologie. Door de corona maatregelen moest het symposium helaas primair online plaatsvinden, met slechts een klein aantal fysieke deelnemers op Chateau St. Gerlach, waaronder Professor Crijns en zijn directe familie. Na een kort welkomstwoord door Dr. Jordi Heijman, die het symposium namens het organisatiecomité mocht modereren, werd Professor Crijns verrast door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz van de gemeente Meerssen.

Koninklijke onderscheiding Professor Dr. Harrry Crijns

Prof. Crijns werd voor zijn baanbrekende werk op het gebied van de cardiologie benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een van de oudste en hoogste Nederlandse civiele orden. Tevens ontving hij uit handen van Helen Mertens, voorzitter van de Raad van Bestuur Maastricht UMC+, de Maastricht UMC+ penning. Prof. dr. Harrry Crijns ontvangt CARIM award en MUMC penning

Het wetenschappelijk deel van het afscheidssymposium bestond uit de volgende presentaties door internationaal toonaangevende wetenschappers waar Harry Crijns de afgelopen 30 jaar intensief mee heeft samengewerkt. 

  • Prof. Ulrich Schotten, hoofd van de afdeling fysiologie sprak over over de basis van atriumfibrilleren (AF), geïnspireerd door een beroemde opmerking van Prof. Crijns dat AF eigenlijk een vasculaire aandoening is.
  • Prof. Isabelle van Gelder uit Groningen gaf een overzicht van de wereldberoemde RACE studies, die zij samen met Prof. Crijns heeft gecoördineerd en die een enorme impact hebben gehad op de behandeling van patiënten met AF.
  • Prof. Jos Maessen, hoofd van de afdeling cardiothoracale chirurgie verzorgde een kort muzikaal intermezzo
  • Prof. Jan Tijssen uit Amsterdam vertelde over de rol van de biostatistiek bij toonaangevend onderzoek naar AF.
  • Prof. John Camm uit London nam tot slot het woord over de medicamenteuze behandeling van AF. De presentaties gaven een mooi overzicht van de vele belangrijke onderwerpen waar Prof. Crijns een enorme wetenschappelijke bijdrage heeft geleverd. In een videoboodschap gaf
  • Prof. Gerhard Hindricks uit Leipzig, editor-in-chief van het wetenschappelijk tijdschrift Europace gaf in een videoboodschap aan dat deze onderwerpen (en vele anderen) ook aan bod komen in een speciale uitgave van Europace uitgebracht ter gelegenheid van het emeritaat van Prof. Crijns.
  • Prof. Kevin Vernooy toonde een overzicht van de onderwerpen en de vele collega’s van Prof. Crijns die aan deze speciale uitgave hebben meegewerkt.

Het programma ging verder met speeches door

Afscheidswoord Prof. dr. Harry Crijns door Prof. dr. Jacobs, directeur Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+

  • Prof. Martin Paul, voorzitter van het College van Bestuur van Maastricht University
  • Prof. Michael Jacobs, medisch directeur van het Hart+Vaat Centrum
  • Prof. Tilman Hackeng, wetenschappelijk directeur van CARIM. Hij overhandigde Prof. Crijns ook de CARIM award en gaf aan dat de CARIM Crowdfunding Doubling award voor succesvolle CARIM crowdfunding acties voortaan de naam van Prof. Crijns zal dragen, geheel in lijn met de uiterst succesvolle ‘Loop met je dokter’ initiatieven die Prof. Crijns de afgelopen jaren heeft georganiseerd.

Tot slot kreeg Prof. Crijns nog het boek ‘Homo Cardiologicus’, waarin tientallen (oud-)collega’s terugblikken op hun samenwerking met Prof. Crijns. Het laatste woord was aan de kinderen en vrouw van Harry Crijns, die op een luchtige manier hun visie gaven op de carrière van Prof. Crijns.

We kijken terug op een hele leuke middag, waarin Professor Dr. Harry Crijns in het zonnetje werd gezet. Het organisatiecomité wil alle deelnemers en betrokken enorm bedanken voor hun bijdrage aan het symposium.