4 juli 2018

Terugblik op succesvol EACTS/MITACS congres

EACTS en Hart+Vaat Centrum kijken terug op een zeer geslaagd MITACS symposium in Maastricht afgelopen week. Er waren 148 deelnemers uit 41 verschillende landen. Het was de 8ste keer dat vanuit EACTS dit symposium werd georganiseerd, telkens in een ander centrum en dit jaar voor de 2e keer in Maastricht (eerder in 2014). Er werden 10 live operaties uitgevoerd tijdens het symposium. Geen enkel centrum heeft ooit zoveel verschillende technieken laten zien in 3D en 2D.

EACTS/MITACS Maastricht

Een aantal ingrepen wordt in Nederland alleen in Maastricht uitgevoerd en internationaal maar op een paar locaties. Dit getuigt van enorme expertise.
Een speciaal dankwoord aan de volgende afdelingen van het Maastricht UMC+ die dit mogelijk hebben gemaakt:

  • Cardiothoracale chirurgie staf
  • HVC ondersteuning
  • Afdeling Anethesiologie
  • Afdeling Cardiologie
  • Perfusie
  • OK afdeling
  • MIT (ICT)
  • Audiovisuele dienst

EACTS/MITACS Maastricht