Thomas van Sloten ontvangt Dekkerbeurs

Tien getalenteerde wetenschappers kregen onlangs uitgereikt een Dekkerbeurs van de Hartstichting voor wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Dekkerbeurs voor onderzoek naar ouderdomsdepressie

Tien getalenteerde wetenschappers kregen onlangs uitgereikt een Dekkerbeurs van de Hartstichting voor wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Waaronder ook Thomas van Sloten die verbonden is aan het onderzoeksinstituut CARIM. Thomas ontving 123.000 euro subsidie voor onderzoek naar de relatie tussen ouderdomsdepressie en schade aan de kleine bloedvaatjes in het brein. Op die manier zoekt hij naar mogelijkheden om depressie te voorkomen. Het is de 32e keer dat deze persoonlijke onderzoeksbeurzen worden uitgereikt.


De tien ontvangers van een Dekkerbeurs van de Hartstichting, waaronder Thomas van Sloten (1e van links, bovenste rij)

Ontstaat ouderdomsdepressie doordat de allerkleinste hersenvaatjes niet goed werken? Dat is de centrale onderzoeksvraag van Van Sloten, die als onderzoeker is verbonden aan het Maastrichtse onderzoeksinstituut CARIM. Hij kijkt of genetische variaties, die samenhangen met hoe de allerkleinste vaatjes werken, het risico op een depressie vergroten. En hij analyseert of veranderingen in de bloedvaatjes in het oog dit ook doen. Bij een depressie communiceren verschillende hersengebieden niet goed meer met elkaar. Daarom bestudeert Van Sloten ook of verbindingen tussen de hersengebieden beschadigd raken, doordat de kleinste vaatjes slecht werken. Daarnaast onderzoekt hij of het verhoogde depressierisico bij hart- en vaatpatiënten te wijten is aan een slechte werking van de kleinste bloedvaatjes. Zij hebben vaker ouderdomsdepressies dan mensen zonder hart- en vaatziekten. Zeker de helft van de patiënten met ouderdomsdepressie heeft geen baat bij antidepressiva. Daarom onderzoekt Van Sloten ook of medicijnen, die de allerkleinste bloedvaatjes beter laten werken, ook een depressie kunnen voorkomen.

Dekkerbeurs: stimulans voor carrière onderzoekers
Eerdere Dekkerbeurzen hebben geleid tot mooie resultaten. Ze zijn goed voor de ontwikkeling van het onderzoeksveld en het medische vakgebied. Zo heeft 1 op de 3 onderzoekers met hun onderzoek bijgedragen aan betere medische richtlijnen, bijvoorbeeld voor de behandeling van hartfalen. De Dekkerbeurzen zijn een goede stimulans voor de carrières van toponderzoekers. Van alle onderzoekers die de hoogste beurs hebben ontvangen, is de meerderheid (85%) hoogleraar geworden. Floris Italianer, directeur bij de Hartstichting:
"We hopen dat deze talenten zich ontwikkelen tot patiëntgerichte leiders en onderzoekers, die ons helpen in de strijd tegen hart- en vaatziekten. We motiveren hen met hun onderzoek het verschil te maken in de spreekkamer of op de operatietafel van de hartchirurg."

 

 

 

 

Sluit de enquête