6 juni 2018

Toelichting op lange wachttijd voor openhartoperatie

Onlangs verschenen er verschillende berichten in de media over lange wachttijden bij hartoperaties in Nederlandse ziekenhuizen. Daarbij is de focus gelegd op twee categorieën van ingrepen: openhartoperaties en dotterbehandelingen. Bij de dotterbehandelingen is de wachttijd in Maastricht met drie weken relatief kort ten opzichte van andere behandelcentra, maar als het gaat om geplande openhartoperaties is de wachttijd in Maastricht boven de norm: momenteel zestien weken. Spoedgevallen worden altijd direct geholpen.

Vanwege bijzondere expertise krijgt het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+  vanuit heel Nederland verwijzingen voor specifieke  operaties, zoals hartritmestoornissen, aortachirurgie en mitraalklep-operaties. Terwijl het aantal patiënten toeneemt, neemt de capaciteit voor het uitvoeren van operaties echter niet of nauwelijks toe (vanwege landelijk beleid). De capaciteit van het Maastricht UMC+ is voldoende om het eigen adherentiegebied (Limburg en het oostelijke deel van Noord-Brabant) te bedienen. Maar door de vele verwijzingen uit andere delen van het land is de gemiddelde wachttijd opgelopen en schommelt deze tussen de drie en vier maanden.

Toelichting wachttijden

Prof. dr. Jos Maessen, hoofd van de afdeling cardio-thoracale chirurgie, benadrukt dat er op verschillende manieren wordt geprobeerd de wachttijd voor openhartoperaties terug te dringen. “We proberen het hele OK-programma, dus niet alleen voor de hartoperaties, zo efficiënt mogelijk in te richten. Daarnaast opereren we ook op zaterdag. Tot slot worden ook sommige minder complexe openhartoperaties naar andere centra in de omgeving verwezen.”

Indien u vragen heeft over actuele wachttijden of informatie wenst over een behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met :

-          Planbureau cardio- thoracale chirurgie                                      043-3875070 (8.00-16.00 uur)

-          Planbureau cardiologie                                                              043-3875264 (8.30-16.00 uur)

-          of stuur een mail naar het planbureau

Indien u al onder behandeling bent kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.