Amyloïdose

Wat is amyloïdose?

Amyloïdose is een aandoening waarbij bepaalde eiwitten (uit verschillende bronnen) verkeerd gevouwen worden en in het lichaam niet goed afgebroken worden. Dit leidt ertoe dat eiwitten zich ophopen in verschillende organen zoals het hart. De onderliggende oorzaak van deze eiwitten is heel erg verschillend. Binnen de cardiologie overheerst een bepaalde vorm (aTTR/ ouderdomsvorm). Ongeveer 10-20 % van alle hartfalen patiënten hebben amyloïdose. Er zijn ook patiënten die ten gevolge van amyloïdose hartritmestoornissen en of kleplijden krijgen. Tot voor kort werd de diagnose nauwelijks gesteld, omdat het niet werd herkend. 

Wat zijn de symptomen?

Patiënten met amyloïdose hebben hartfalen, hartritmestoornissen en of kleplijden. Vaak lopen patiënten al jaren rond met onbegrepen klachten. We kunnen amyloïdose vaststellen door onderzoeken zoals: 

Welke behandelingen zijn er mogelijk? 

De behandeling van de ziekte heeft in eerste instantie met het type te maken. Vervolgens is elke behandeling maatwerk en wordt samen met andere specialist in het MUMC afgestemd. Veel patiënten hebben last van klachten van hartfalen (bijvoorbeeld vochtophoging). Vandaar dat bepaalde medicamenteuze behandeling bij bijna elke patient nodig is. Vervolgens kan het noodzakelijk zijn om een pacemaker te plaatsen of een klepingreep te verrichten. De laatste jaren zijn er ook medicijnen ontwikkeld die de schadelijke eiwitneerslag die ontstaat door bepaalde types amyloïdose neutraliseert. In het Hart+Vaat Centrum doen wij onderzoek om medicijnen te ontwikkelen die op DNA-niveau werken. Deze moeten er voor gaan zorgen dat de eiwitten niet meer worden aangemaakt en mochten ze wel worden aangemaakt dat ze zo snel mogelijk worden opgeruimd. 

Het is heel belangrijk dat de ziekte in een vroeg stadium wordt vastgesteld om zo erger leed te voorkomen. In het Hart+Vaat Centrum/Maastricht hebben we hiervoor een speciale polikliniek/spreekuur ingericht, het Amyloïdose spreekuur. Bovendien werken wij landelijk samen met meerdere universitaire centra waaronder het expertisecentrum in Nederland, het UMCG in Groningen.

 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met: 

Polikliniek Hart+Vaat Centrum
Telefoon: 043-3872727 (op werkdagen van 8.30-17.00 uur) 
E-mail: polikliniek.hartenvaatcentrum@mumc.nl

 

Sluit de enquête