Ablatie bij boezemfibrilleren

Deze pagina wordt op dit moment bijgewerkt, de informatie is nog niet volledig, excuses. 

Op de polikliniek Hart+Vaat Centrum kunnen wij beoordelen of u in aanmerking komt voor een ablatie ter behandeling van uw boezemfibrilleren. Wij informeren u graag over wat dit inhoudt en wat u kunt verwachten. 

Uw afspraak op de polikliniek 

Om samen te bepalen of u in aanmerking komt nodigen wij u uit op de polikliniek Hart+Vaat Centrum op Niveau 1 (volg route 5-1 blauw). Deze afspraak met een gespecialiseerd cardioloog duurt ongeveer 15 minuten. 

Tijdens het gesprek worden de behandeling, de succeskans en de risico’s van een ablatie met u besproken. Aan het einde van het gesprek besluit u samen of u in aanmerking komt voor een ablatie. 

Waarom een ablatie?

Een ablatie is bedoeld om de klachten die veroorzaakt worden door het boezemfibrilleren te verminderen of weg te nemen.

Wat houd een ablatie ter behandeling van boezemfibrilleren in?
 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een ablatie?
 

Welk resultaat kan ik verwachten van een ablatie?
 

Zitten er risico's aan een ablatie?
 

Als ik kies voor een ablatie, hoe ziet het vervolgtraject er dan voor mij uit?

Voorbereiding
Indien u kiest voor een ablatie, dan wordt u voor een tweede bezoek uitgenodigd op de polikliniek Hart+Vaat Centrum, voor de Zorgstraat Ablatie Boezemfibrilleren. Hier vindt een reeks onderzoeken plaats, die nodig zijn ter voorbereiding op de ablatie. Dit bezoek duurt ongeveer 3, 5 uur. 

Behandeling
Voor de ablatie zelf wordt u meestal 2 dagen opgenomen in het ziekenhuis. Het kan gebeuren dat u, bijvoorbeeld vanwege een complicatie, langer dan gepland in het ziekenhuis moet blijven.

Nazorg
Na de ablatie is de lies gedurende 2 weken een zwakke plek en wordt het afgeraden om zwaar te tillen of te persen. Het hartritme kan de eerste weken onrustig zijn en er kan boezemfibrilleren optreden als gevolg van irritatie van de ingreep. Wanneer dit tot rust komt wordt meestal het hartritme ook weer rustiger. Na 3 maanden kunnen we pas het effect van de ablatie goed beoordelen. Gedurende het eerste jaar na de ablatie controleren wij u op de polikliniek. 

Wetenschappelijk onderzoek 

Als u in aanmerking komt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek krijgt u meer informatie van uw cardioloog.

Contact

Voor vragen met betrekking tot planning van uw afspraken neemt u contact op met het

  • Planbureau Hartkatheterisatie:
    Telefoon: 043-387 52 64 (werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur). 

Nog vragen? 

Schrijf ze alvast op, deze kunt u dan bij uw bezoek aan de cardioloog stellen.