Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Behandelingen

Behandeling beroerte (CVA)

Patiënteninformatie

Lees meer in de volgende folders:

Beroerte

De behandeling van een beroerte kan onderscheiden worden in drie fasen: de acute fase, de revalidatiefase en behandeling op lange termijn.

Acute fase

De eerste fase na een beroerte noemt men de acute fase. In deze fase wordt iemand die een beroerte heeft gehad vaak in het ziekenhuis opgenomen.  Door middel van aanvullend onderzoek zoekt de neuroloog uit wat er precies aan de hand is. Voor de diagnostiek wordt een CT scan en soms een MRI scan gemaakt.

Soms kan een patiënt met een herseninfarct in aanmerking komen voor behandeling om het stolsel op te lossen met medicijnen. Deze behandeling noemen we “trombolyse”.   Dit kan tot 4.5 uur na het ontstaan van de klachten. De verdere behandeling is gericht op het voorkomen van nieuwe hart en vaatziekten en eventueel behandelen van complicaties. Soms wordt een specifieke oorzaak voor de beroerte gevonden, bijvoorbeeld een ernstige vernauwing van de halsslagaders. In dat geval kan aanvullende behandeling nodig zijn.

TIA, een voorbode?
Bij een TIA (Transient ischemic attack) hebben patiënten tijdelijke uitvalsverschijnselen, zoals verlamming van arm en of been, niet meer uit de woorden komen, praten met dubbele tong of uitval van een oog. Ook dan is er sprake van zuurstofgebrek, maar de verschijnselen zijn binnen minuten-uren verdwenen. Desondanks is het belangrijk de huisarts te contacteren, want een TIA kan een voorbode zijn van een beroerte.  De huisarts kan de patiënt aanmelden voor de TIA service.  Er vindt dan op korte termijn aanvullend onderzoek plaats om het risico op een beroerte te verminderen.

Gespecialiseerde zorg
Patiënten met  een beroerte worden vaak opgenomen in het ziekenhuis op een Stroke Unit  (stroke = beroerte). Dit is een afdeling gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met een beroerte. Echter niet alle patiënten worden na een beroerte opgenomen in een ziekenhuis. Soms kan de behandeling thuis plaatsvinden. De uiteindelijke beslissing  wordt genomen in overleg met de neuroloog of huisarts.

 

 

 

 

 

Revalidatiefase

Het meeste herstel na een beroerte vindt plaats in de eerste maanden. Tijdens de ziekenhuisopname start men al met revalideren. Dit kan van patiënt tot patiënt verschillen en heeft onder andere te maken met de ernst van de beroerte. Bij de revalidatie kunnen de volgende therapeuten betrokken worden; fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Daarnaast kan de revalidatiearts om advies gevraagd worden.  Tijdens de ziekenhuisopname wordt besloten of en waar verdere revalidatie plaatsvindt.

Sommige patiënten gaan na ontslag rechtstreeks naar huis.  Voor veel patiënten is er nabehandeling gewenst. Er wordt dan gebruik gemaakt van gespecialiseerde therapeuten in de eerste lijn. Ook is het mogelijk dat patiënten verwezen worden naar een revalidatieteam van het ziekenhuis  of een revalidatiecentrum (revalidatie dagbehandeling) .

Een deel van de patiënten wordt overgeplaatst naar een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een verpleeghuis. Vaak is deze overplaatsing een tijdelijke opname; indien de patiënt hersteld kan hij naar verloop van tijd weer naar huis.

Behandeling op lange termijn

De behandeling op langere termijn is vooral gericht op het voorkomen van een nieuwe beroerte. Risicofactoren zoals hoge bloeddruk en hoog cholesterol worden behandeld. Daarnaast krijgt de patiënt leefstijladviezen zoals “stoppen met roken, bewegen en afvallen".