Behandelingen | Diep Veneuze Trombose (DVT) behandeling

Diep veneuze trombose (DVT) behandeling

De behandeling van een trombosebeen wordt meestal thuis gedaan en bestaat uit twee delen:

Antistollingsmedicatie (zgn. “bloedverdunners”):  antistollende spuitjes en antistollende tabletten (acenocoumarol, fenprocoumon) en na een paar dagen als het bloed dun genoeg is alleen antistollende tabletten.  De spuitjes kunnen door u zelf, een familielid of kennis,  of door de thuiszorg worden gezet. Uw bloed dient regelmatig gecontroleerd te worden door de trombosedienst. De trombosedienst bepaalt de INR-waarde van uw bloed. INR staat voor International Normalized Ratio en geeft de snelheid aan waarmee uw bloed stolt. Als de INR tenminste tweemaal opeenvolgend de gewenste waarde heeft bereikt, dan mag worden gestopt met de spuitjes en kan worden volstaan met antistollende tabletten gedurende 3 tot 6 maanden. Met de antistollende middelen wordt de uitbreiding van het stolsel in de beenader en het optreden van een longembolie (ongewenste stolselvorming in de aders van de longen) voorkomen. In de beginfase van de trombose moet u letten op:

- uitbreiding beenklachten tijdens de behandeling
- ontstaan van nieuwe klachten die passen bij longembolie; kortademigheid, pijn bij zuchten of hoesten
- bloedingscomplicaties: rode urine of neusbloedingen
- overgevoeligheidsreacties: jeuk of huiduitslag

Zwachtelen van het been en later een steunkous (voor 2 jaar). Ter voorkoming van het Post Trombotische Syndroom (PTS) wordt het been in eerste instantie gezwachteld door de thuiszorg. Het kan voorkomen dat de verpleegkundige enige dagen op zich laat wachten, vooral in het weekend. In de periode dat er nog geen zwachtels zijn aangebracht dient u slecht beperkt mobiel te zijn. Dat wil zeggen dat toiletbezoek en douchen zijn toegestaan, maar verder wordt geadviseerd het been zoveel mogelijk hoog te houden. Als de zwachtels zijn aangebracht kan de mobiliteit worden uitgebreid. Het is echter niet de bedoeling om zware arbeid te verrichten of sportief actief te zijn. Als u niet in Nederland woont, is het niet mogelijk dat de thuiszorg bij u thuis komt. U moet dan zo snel mogelijk een afspraak op de poli dermatologie om het been te laten zwachtelen. Tel 043-3875000.