Behandelingen | Elektrofysiologisch onderzoek (EFO) (diagnostisch)

Elektrofysiologisch onderzoek (EFO) (diagnostisch)

Patiënteninformatie

Lees meer in het volgende blad:

Wat is een elektrofysiologisch onderzoek (EFO)?

Bij een EFO onderzoekt de cardioloog de elektrische geleiding en/of prikkelbaarheid van uw hart. Dit gebeurt via dunne katheters die via buisjes in één of beide liezen naar het hart toe gebracht worden onder plaatselijke verdoving. Deze dunne katheters worden met kabeltjes verbonden met de computer waarmee het hart geprikkeld kan worden. Met dit prikkelen van het hart proberen we een ritmestoornis op te wekken. Deze prikkels kunnen soms heel snel gaan, dat hoort erbij. Er wordt bij een diagnostisch EFO een heel protocol doorlopen en dit kan dus enige tijd in beslag nemen. Regelmatig zal aan u gevraagd worden hoe het gaat. Een elektrofysiologisch onderzoek wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide cardiologen, ook wel electrofysiologen genoemd.

Elektrofysiologisch onderzoek (EFO) (diagnostisch) Elektrofysiologisch onderzoek (EFO) (diagnostisch)