Behandelingen | Post-trombotisch syndroom: conservatieve behandeling

Post-Trombotisch Syndroom: Conservatieve behandeling

Wat is een conservatieve behandeling?

Een conservatieve behandeling betekent “zonder te opereren”. Meestal worden dan medicijnen voorgeschreven in dit geval is dat anti-stolling.

Antistolling

Gebruikelijk is dat patiënten die eenmaal een trombosebeen doorgemaakt hebben na drie tot zes maanden stoppen met de bloedverdunning. Heeft de patiënt tweemaal een trombosebeen gehad dan krijgt patiënt levenslang bloedverdunners. Tot voor kort kregen patiënten allemaal bloedverdunners via de trombosedienst, maar de moderne bloed verdunningsmiddelen, waarbij geen controle metingen via de trombosedienst meer hoeven te worden verricht zullen in de toekomst de oude middelen volledig vervangen. Wij geven sinds enige tijd alle patiënten de nieuwe bloedverdunners.

Een patiënt die conservatief behandeld wordt voor een PTS zal dus afhankelijk hiervan een bloedverdunningsmiddel hebben. Wij zijn van mening dat als de afvloed vanaf de lies naar het hart beperkt is dat een patiënt mogelijk baat heeft bij het gebruik van een bloed verdunningsmiddel. De reden is dat deze patiënten afhankelijk zijn van de alternatieve routes die het bloed heeft ontwikkeld om de verstopte normale route te omzeilen en dat ter voorkoming van een nieuwe trombose in zo’n belangrijke omweg het gebruik van een bloedverdunner mogelijk beter is. Dit zal per patiënt mogelijk verschillend kunnen zijn.