Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Binnenkort een afspraak bij de polikliniek Hart+Vaat Centrum?

Dan gaat deze afspraak vooralsnog door, tenzij u daarover bericht krijgt van ons.
Neem alstublieft niet zelf contact met ons op en houd onze website in de gaten.

Het ministerie voor Medische Zorg heeft 22 december jl. bekend gemaakt dat alle niet urgente planbare zorg in ziekenhuizen wordt gestaakt om personeel vrij te spelen in de rest van de zorg. In het Maastricht UMC+ wordt alleen zorg afgeschaald indien dat noodzakelijk is. Poliklinische afspraken gaan zo veel als mogelijk door.

Het coronavirus legt momenteel een grote druk op de zorg in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat gaat gedeeltelijk ten koste van de reguliere zorg. We proberen echter zoveel als mogelijk afspraken te laten doorgaan en schalen alleen datgene af wat nodig is. Het is immers ook belangrijk dat patiënten gezien kunnen worden door hun behandelend arts. Dagelijks wordt de beschikbare capaciteit voor COVID-zorg en reguliere zorg nauwgezet bekeken en ingepland.Hoofdingang Maastricht UMC+
 

Sluit de enquête