Kort verblijf afdeling Cardiologie (D4)

Op deze afdeling worden patiënten opgenomen die  via de cardioloog van het Hart+Vaat Centrum of via een cardioloog uit een ander ziekenhuis een cardiologisch onderzoek moeten ondergaan. Het gaat hierbij om een hartkatheterisatie, dotterbehandeling, pacemaker implantatie/ICD implantatie of voor een elektrofysiologisch onderzoek wanneer er sprake is van ritmestoornissen. De meeste patiënten worden hier voor ėėn of twee dagen opgenomen. Ook liggen hier patiënten opgenomen uit andere ziekenhuizen voor een behandeling om vervolgens dezelfde dag weer terug te gaan naar het "eigen" ziekenhuis.

Zorg op de afdeling

Een team van verpleegkundigen en leerling verpleegkundigen werken nauw samen. De zaalarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. Bij opname wordt u na een kort opname gesprek voorbereid op de ingreep. Na de ingreep komt u terug op de afdeling waar u nog enkele uren wordt verpleegd totdat duidelijk is dat uw gezondheidstoestand stabiel is en of onder controle is naar aanleiding van de ingreep. Omdat het een korte opname is zijn begeleiding en voorlichting essentiële onderdelen tijdens uw verblijf op de afdeling. 

Contact

Verpleegafdeling D4, kort verblijf (D4)
Telefoon: 043- 387 44 40 of 043 – 387 64 40.

U vindt de afdeling gemakkelijk met de interactieve plattegrond

Bezoektijden

Op de dag van uw opname mag u overdag één begeleider meenemen. Tijdens uw ingreep verzoeken wij de begeleider de afdeling te verlaten. Hij/zij kan wachten in de divisieruimte niveau 4 of in het bezoekersrestaurant op niveau 1. Van 15.45-16. 45 uur  en van 18.15-19.45 uur zijn directe naasten, familie en vrienden welkom met een maximum van twee bezoekers per patiënt op hetzelfde moment.

Aansturing

De dagelijkse aansturing is in handen van R. Meyers-Geurts teamleider van verpleegafdeling D4 en R. Wekenborg hoofd verpleegafdeling D4. 

 

Sluit de enquête