Op de afdeling Cardiologie worden patiënten behandeld die hartproblemen hebben.  Vaak zijn dit patiënten met pijn op borst klachten, hartritmestoornissen en een verminderde pompwerking van het hart. Patiënten worden op deze afdeling verder behandeld of gerevalideerd na een periode op de hartbewaking of intensive care. De behandeling op deze afdeling bestaat vaak uit  medicijnen. Ook worden mensen hier voorbereid op een  hartkatherisatie, dotterprocedure, elektrofysiologisch onderzoek of hartoperatie. 

Zorg op de afdeling

Een team van verpleegkundigen en artsen staan dag en nacht klaar om de beste mogelijke zorg te bieden. De medische verantwoordelijkheid ligt bij de cardioloog en een zaalarts die dagelijks visite komen  lopen. Tijdens uw verblijf is er iedere dienst één verpleegkundige verantwoordelijk voor de coördinatie van uw zorg en dient als eerste aanspreekpunt voor u en uw familie. Een team van deskundig verpleegkundigen bespreekt dagelijks de bevindingen met u aan het bed en uiteraard is er alle tijd om eventuele vagen te beantwoorden. 

 

Overdracht aan bed verpleegafdeling B3 Hart+Vaat Centrum Maastricht UMC+

 

Wilt u graag een gesprek met de zaalarts of cardioloog, dan kunt u dat doorgeven aan de verpleegkundige, die vervolgens een gesprek voor u zal regelen.

Contact

Verpleegafdeling B3
Telefoon: 043- 387 43 20 of 043–387 63 20.

U vindt de afdeling gemakkelijk met de interactieve plattegrond.

Bezoektijden (let op deze zijn onlangs gewijzigd!)

Bezoekregeling: Tussen 15:30 uur en 20 uur zijn er maximum 2 bezoekers per dag, per patiënt welkom op de afdeling. De voorkeur gaat uit naar de naaste familieleden tenzij dit anders besproken is met de patiënt. Van de bezoektijden wordt niet afgeweken tenzij de toestand van de patiënt daarom vraagt. Dit gaat steeds in overleg met de afdeling. Wij vragen u vriendelijk om een mondkapje te dragen gedurende het bezoek.

Aansturing

De dagelijkse aansturing is in handen van en K. Lousberg-Thenaerts  hoofd verpleegafdeling B3.

Sluit de enquête