Klinisch hartfalen Cardiologie/Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+

Wij richten ons op een voor u aangepaste behandeling van hartfalen, welke doelgericht de problemen en onderliggende ziektes van iedere patiënt benadert. Daarom hebben we op uw probleem toegespitste gespecialiseerde spreekuren opgericht. Ook het wetenschappelijke onderzoek dat we verrichten is duidelijk op de patiënt gericht. Er is een nauwe samenwerking zowel met onderzoekers in de kliniek en in het lab als met technologische partners.

Wij als hartfalenteam willen de patiënten met hartfalen meer dan de standaardzorg kunnen bieden. Het is onze ambitie om deze geïndividualiseerde benadering van de hartfalenzorg niet alleen op onze poli’s en onze afdeling te laten plaatsvinden, maar ook de hartfalenzorg in de hele regio mee te laten profiteren. Deze moet voor een deel ook in de eerste lijn of zelfs thuis kunnen plaatsvinden. Binnen hartfalen is er een apart onderzoeksteam.

 

Het hartfalenteam

Hartfalen spreekuur

Binnen de polikliniek Hart+Vaat Centrum zijn er specifieke hartfalen spreekuren. 

Hartfalen studies

Hartfalen studies is een belangrijk onderdeel binnen het Hart+Vaat Centrum. Via de link vindt u meer informatie.

 

 

 

Sluit de enquête