Hartfalen studies

Maastricht Cardiomyopathie Registratie

We spreken vaak van Maastricht Cardiomyopathy Registry, zo wordt de studie in het Engels genoemd. 

Doel van de studie

Het doel van deze studie/dit onderzoek is hartspierziekten beter op te kunnen sporen en om het beloop en uiteindelijk de ontwikkeling van hartfalen beter te kunnen voorspellen

Wat is hartfalen? 

Hartfalen is het gevolg van een hartspierziekte. Hartspierziekte (ook wel cardiomyopathie genoemd) betekent letterlijk een zieke hartspier. De hartspier trekt niet meer goed samen of ontspant niet meer goed waardoor het minder bloed kan rondpompen. Indien het hart niet genoeg bloed kan rondpompen is er sprake van hartfalen. Sommige mensen met hartfalen hebben eerst vrijwel geen klachten. Middels dit onderzoek willen wij hartspierziekten beter op kunnen sporen en het beloop en uiteindelijk de ontwikkeling van hartfalen beter kunnen voorspellen.

Wat doen wij bij deze studie?

Wanneer u een afspraak heeft op de polikliniek Hart+Vaat Centrum of opgenomen bent op 1 van de verpleegafdelingen van het Hart+Vaat Centrum/MUMC+, dan maken wij standaard gebruik van verschillende medische- en persoonsgegeven. Vaak gebruiken we ook lichaamsmateriaal, zodat we tot de juiste diagnose kunnen komen en eventueel een behandeling kunnen starten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een echo van het hart of de afname van bloed, urine of hartspierweefsel. Deze gegevens en lichaamsmaterialen willen wij ook graag gebruiken voor medische wetenschappelijk onderzoek naar hartspierziekten zodat we de zorg in de toekomst kunnen verbeteren. De gegevens worden verzameld in een zogenaamde Biobank. Hiervoor hoeven geen extra gegevens of lichaamsmateriaal verzameld te worden. Daarnaast vragen wij (indien nodig) extra vragenlijsten en (indien nodig) extra bloedafname op het moment dat u al geprikt wordt. Als u deelneemt aan dit onderzoek/deze studie zijn er dus geen extra afspraken nodig. Wij doen alleen aanvullend onderzoek op het moment dat u al een afspraak/onderzoek heeft. Zo krijgen wij beter inzicht in hartfalen en het effect op onder andere de kwaliteit van leven. Voor deelname aan dit onderzoek hoeft u geen hartspierziekte te hebben. 

Wat vindt u van deze pagina?