Hartfalen is een veel voorkomende aandoening; momenteel zijn er in Nederland ongeveer 200.000 patiënten met hartfalen. De verwachting is dat dit aantal in de toekomst alleen maar zal toenemen.

Hartfalen is een chronische ziekte met soms ook acute problemen van vocht vasthouden (decompensatie) De zorg voor hartfalen is de laatste jaren sterk vooruitgegaan, maar is nog zeker niet optimaal. Dat geldt vooral voor fases van acute decompensatie. Meestal bestaat de behandeling uit:

  • de combinatie van vocht-afdrijvende middelen (plasmiddelen) en
  • medicijnen die het hart ondersteunen en tegelijkertijd ontlasten.

Helaas zijn de medicijnen niet optimaal voor de nierfunctie en hebben soms bijwerkingen. Men is dus op zoek naar andere opties die de behandeling zouden kunnen verbeteren.

Een mogelijke nieuwe optie is om spierstimulatie (Muscular Counter Pulsation) verder afgekort als MCP, toe te passen. Door het toedienen van een niet pijnlijke, elektrische prikkel kunnende spieren van het been  geactiveerd worden. Dit heeft effect op de bloedvaten in het been maar vervolgens ook op de circulatie ven het hele lichaam. Dit leidt uiteindelijk tot ondersteuning van het hart. Het doel van dit onderzoek is om te kijken of het geven van spierstimulatie in het been  (MCP-HF) de duur van de ziekenhuisopname en de hoeveelheid plasmedicatie  die wordt gegeven gedurende de opname kan beïnvloeden.

Het onderzoek vindt plaats door de patiënten in twee groepen te verdelen, waarvan de helft gedurende de ziekenhuisopname naast de reguliere behandeling een toevoeging van spierstimulatie therapie krijgt. De controle groep (andere helft) zal regulier behandeld worden. De verdeling in de twee groepen gebeurt door middel van loting.

Sluit de enquête