De Wii-studie

Het is bekend dat voldoende bewegen gunstige effecten heeft op mensen met hartfalen; daarom worden patienten structureel geadviseerd om fysiek actief te zijn of blijven. Echter, ondanks alle adviezen zien we dat mensen toch nog onvoldoende bewegen. Het zogenaamde “exergamen” waarvoor patienten in deze studie worden voorzien van een Wii-spelcomputer, zou patienten moeten uitdagen om op een leuke manier te bewegen en voldoende actief te zijn. Met de Wii kunnen thuis allerlei sporten worden uitgevoerd zoals tennis, golf en bowlen.

In de Wii-studie, die is geïnitieerd vanuit Zweden, zullen 600 patienten met hartfalen worden betrokken uit Zweden, Nederland, Italië en Israël. De patiënten worden toegewezen aan de groep die de Wii-spelcomputer krijgt, of de groep die adviezen aangaande beweging. De studie richt zich op effecten die gebruik van de Wii heeft op inspanningstolerantie (gemeten met de 6-MWT), dagelijkse lichaamsbeweging, zorggebruik (ziekenhuisopname en mortaliteit), zelfzorg en kwaliteit van leven. De verwachting is dat de patienten die de Wii hebben gekregen betere resultaten laten zien dan de mensen die standaard bewegingsadviezen krijgen aangeboden. Patiënten worden geïncludeerd voor de duur van 1 jaar.

Info Wii-studie

De Wii-studie is een studie die kijkt of de mate van bewegen invloed heeft op de spierkracht en het algemene welbevinden van mensen met hartfalen. De Wii-studie heeft zijn naam te danken aan de Nintendo Wii-spelcomputer, die dan ook in deze studie wordt ingezet. De achterliggende gedachte is dat de Wii-spelcomputer gebruikt kan worden door jong en oud. Bovendien hoeven mensen niet perse naar buiten om te bewegen, dus ook bij slecht weer kan voldoende bewogen worden. De Wii-spelcomputer biedt ook kansen voor mensen die minder mobiel zijn of die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van anderen.

Hoe werkt de Wii-spelcomputer?
De Nintendo Wii heeft een draadloze afstandsbediening die verbonden wordt met een TV-scherm. De afstandsbediening van de spelcomputer moet bewogen worden om de sporten te spelen. Bij tennis spelen kan dat bijvoorbeeld door de afstandsbediening te bewegen alsof het een tennisracket is. De sporten die gespeeld kunnen worden zijn zijn: tennis, golf, baseball, bowlen en boksen. Men hoeft hiervoor helemaal geen voorkennis of ervaring met genoemde sporten te hebben. Het gaat hier puur om het registreren van de bewegingen.

 

WII
WII2

 

   
Wat houdt het onderzoek in?

In dit onderzoek wordt gemeten of mensen die thuis de Nintendo Wii spelcomputer geïnstalleerd krijgen, meer bewegen dan mensen die enkel beweegadviezen krijgen. Vervolgens wordt gekeken of deze mensen een betere spierkracht en uithoudingsvermogen hebben, en of hun algemene welbevinden toeneemt. De spierkrachtmetingen en het uithoudingsvermogen worden getest in het ziekenhuis; daar worden ook vragenlijsten aangeboden om in te vullen. Bovendien houden mensen de eerste drie maanden thuis een dagboekje bij en wordt enkele keren telefonisch contact met hun opgenomen.

Mocht u hartfalen hebben en daarvoor behandeld worden op de polikliniek hartfalen van het HVC in het MUMC+ en geïnteresseerd zijn in deze interessante studie, meldt dit dan aan uw arts. 

 

Sluit de enquête