Onderzoeken | Doppler onderzoek

Doppler onderzoek

Patiënteninformatie

Lees meer in het volgende blad:

Wat is een doppleronderzoek

Bij een doppleronderzoek worden geluidsgolven van een zeer hoge frequentie (ultrageluid) uitgezonden en opgevangen. Op deze manier kan de stroomsnelheid van het bloed in de slagaders gemeten worden.

Gezien de aard van uw klachten is er bij u mogelijk sprake van vaatlijden. Arterieel vaatlijden ontstaat vaak door het dichtslibben van de vaten dat in alle slagaders van het lichaam voortkomt. Een aantal risicofactoren versterken het optreden van atherosclerose, zoals hoge bloeddruk, roken, overgewicht en suikerziekte. Voor een goede diagnostiek en behandeling hiervan is het van belang om inzicht te krijgen in de aard en de ernst van het vaatlijden. Daarom is het noodzakelijk een doppleronderzoek te verrichten. Hiermee kunnen eventuele vaatafwijkingen worden opgespoord.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. Voor aanvang van het onderzoek moet u de benen ontbloten. Het is daarom aan te raden makkelijke kleding aan te trekken.

Het onderzoek

Dit onderzoek doet geen pijn. Daarnaast wordt de bloeddruk gemeten aan de armen, benen en tenen. Voor het tweede gedeelte van het onderzoek wordt u gevraagd gedurende maximaal vijf minuten op een loopband te lopen. Vervolgens gaat u weer liggen en wordt weer de bloeddruk gemeten. Als u niet of moeilijk kunt lopen wordt dit tweede gedeelte van het onderzoek niet uitgevoerd. Het totale onderzoek duurt ongeveer een uur.