Onderzoeken | Elektrofysiologisch onderzoek (EFO) (diagnostisch)

Diagnostisch elektrofysiologisch onderzoek (EFO)

Patiënteninformatie

Lees meer in de volgende bladen:

Wat is een elektrofysiologisch onderzoek (EFO)?

Bij een EFO onderzoekt de cardioloog de elektrische geleiding en/of prikkelbaarheid van uw hart. Dit gebeurt via dunne katheters die via buisjes in één of beide liezen naar het hart toe gebracht worden onder plaatselijke verdoving. Deze dunne katheters worden met kabeltjes verbonden met de computer waarmee het hart geprikkeld kan worden. Met dit prikkelen van het hart proberen we een ritmestoornis op te wekken. Deze prikkels kunnen soms heel snel gaan, dat hoort erbij. Er wordt bij een diagnostisch EFO een heel protocol doorlopen en dit kan dus enige tijd in beslag nemen. Regelmatig zal aan u gevraagd worden hoe het gaat. Een elektrofysiologisch onderzoek wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide cardiologen, ook wel electrofysiologen genoemd.

Wanneer er tijdens het EFO een ritmestoornis wordt opgewekt en deze is geanalyseerd, wordt met u besproken hoe dit is te verhelpen/behandelen. In de meeste gevallen wordt de ritmestoornis direct behandeld door een ablatie.

Diagnostische elektrofysiologisch onderzoek (EFO)Diagnostische elektrofysiologisch onderzoek (EFO)