Onderzoeken | Lichamelijk onderzoek

Lichamelijk onderzoek

Middels dit onderzoek krijgt de arts/verpleegkundige een algemene indruk van uw gezondheidstoestand. Het lichamelijk onderzoek bestaat uit bekijken, beluisteren, bekloppen en bevoelen. 

Het lichamelijk onderzoek vindt voornamelijk plaats aan de buitenkant van uw lichaam. Als de klachten daartoe aanleiding geven kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn.