Zorgstraat ablatie boezemfibrilleren

Voorafgaand aan een ablatie bij boezemfibrilleren vinden er nog een aantal onderzoeken en gesprekken plaats. U wordt hiervoor uitgenodigd op de zorgstraat ablatie boezemfibrilleren. Deze afspraak vindt plaats op de polikliniek Hart+Vaat Centrum. 

Patiënteninformatie: 

 

Wat is de Zorgstraat Ablatie Boezemfibrilleren?

Onze zorgstraat bestaat uit een reeks naast elkaar gelegen kamers waar u de noodzakeljke onderzoeken en gesprekken achter elkaar krijgt. In willekeurige volgorden zijn dit een: 

 

 

Het bezoek aan de Zorgstraat duurt ongeveer 3,5 uur. De onderzoeken vinden plaats op de polikliniek Hart+Vaat Centrum, met uitzondering van een eventuele CT-scan. Deze vindt plaatst op de röntgenafdeling. 

Wat is het voordeel van de Zorgstraat 

U hoeft niet meerdere keren naar het ziekenhuis te komen en wordt begeleid door een deskundig team.

Voorbereiding

  • Gebruik op de dag van uw afspraak geen bodylotion. Bij de onderzoeken worden plakkers gebruikt, en het gebruik van bodylotion verhindert goed contact met de huid;
  • U kunt normaal eten en drinken van tevoren en hoeft dus niet nuchter te zijn;
  • U vult thuis alvast de vragenlijst in die u van ons krijgt.

 

Wat neemt u mee?

  • een actueel medicatieoverzicht of medicijnenpaspoort (ook wel AMO genoemd);
  • de afsprakenbrief/mail;
  • de ingevulde vragenlijst.

Wat gebeurt er na de zorgstraat?

Op basis van de uitslagen beoordeelt de cardioloog of er aanvullende onderzoeken nodig zijn. Als dit het geval is, neemt de cardioloog zo snel mogelijk contact met u op. Laten de uitslagen van uw onderzoeken geen bijzonderheden zien en is er geen aanvullend onderzoek noodzakelijk, dan krijgt u direct een oproep voor de opname/ablatie.

Wetenschappelijk onderzoek 

Het is mogelijk dat u deelneemt aan wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat wij tijdens het bloedonderzoek extra bloed afnemen. U hoeft hiervoor dus niet extra geprikt te worden. Met uw bloed worden enkele testen gedaan die we in de toekomst mogelijk kunnen gebruiken om het ziektebeeld hartfalen met behouden pompfunctie beter te begrijpen. Uw deelname draagt bij aan het verbeteren van de zorg.

Contact 

Hebt u naar aanleiding van bovenstaande informatie toch nog vragen dan willen wij die graag beantwoorden. U kunt ons bereiken tijdens kantooruren via onderstaand telefoonnummer.

Planbureau Hartkatheterisatiekamer:

043-387 5264 (werkdagen van 8.30-17.00 uur)