Priklocatie en contact

Hoe zijn wij te bereiken?

Wij zijn gehuisvest in het zogenaamde 'Noordgebouw' van het Maastricht UMC+ en makkelijk met het openbaar vervoer, fiets, te voet en de auto te bereiken.  Een beschrijving hoe u ons per auto kunt bereiken, vindt u hier of in het document onderaan de pagina. 

Ons bezoekadres is: J. Bechlaan 113, 6229 GR Maastricht 

Telefoonnummer voor patiënten, behandelaren en andere betrokkenen: 043-3877800, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Wij zijn buiten kantooruren, op feestdagen en tijdens onze pauze via hetzelfde telefoonnummer bereikbaar voor spoedgevallen (dit wil zeggen informatie die metéén van belang is voor uw gezondheid). Voor algemene vragen en meldingen kunt u ook mailen naar: trombosedienst.maastricht@mumc.nl of stuur een bericht via het patiëntensysteem Portavita.

Waar en wanneer kan ik terecht?

Bloedafname kan op de volgende manieren en locaties uitgevoerd worden:

  • De poli van de Trombosedienst start om 8.00 uur en duurt tot 10.30 uur en in de middag tussen 14.00 en 15.00 uur alleen op afspraak. Indien u geen werknemersverplichtingen hebt, verzoeken wij u om na 9.00 uur te komen, zodat werkende patiënten op tijd naar hun werk kunnen gaan. Wij streven ernaar om u binnen een half uur te prikken; dit is met name afhankelijk van of u rondom feestdagen gecontroleerd wordt, of u op een piekmoment komt prikken of op een moment dat er veel nieuwe patiënten zich aan hebben gediend. Graag uw begrip en dank voor uw medewerking.
  • Dagelijks kan er op werkdagen ook op Annadal van 8.00 uur tot 12.00 uur geprikt worden. Als u een paar dagen vóór of na de controle-datum ook bloed voor uw specialist of arts moet laten prikken, kunt u dat beter allemaal tegelijk doen op bijvoorbeeld Annadal. Het doseeradvies krijgt u gewoon weer van ons.
  • Trombosedienst
    Er zijn prikpunten bij u in de regio die gesloten zijn of niet meer door ons bemand worden waardoor de vingerprik niet mogelijk is. Uitgezonderd hiervan is Meerssen (‘De Ketel’, 8.30 uur, vrijdagen).  U bent op deze locatie te gast.
  • Indien u de bloedafname bij één van onze regionale prikpunten laat doen, vragen wij u om privacygevoelige informatie telefonisch door te geven of deze informatie door te geven tijdens een bezoek aan onze poli aan de J. Bechlaan of op Annadal.
  • Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag- en dinsdag, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e & 2e Kerstdag is de Trombosedienst gesloten en alleen telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.

Voor een patiënt die bij ons komt prikken bepalen wij de INR en het doseeradvies. Dat geldt ook voor een patiënt van ons die bij een andere trombosedienst gaat prikken. Dit is een landelijke afspraak in verband met patiëntveiligheid.

Sluit de enquête