Kliniek (opname en verblijf)

Verpleegafdeling C3: Cardiovasculaire Care Unit (CCU)

Op de Cardiovasculaire Care Unit (CCU) worden patiënten opgenomen die acute hartproblemen hebben die intensieve bewaking noodzakelijk maken.  Op deze afdeling liggen ook patiënten die na een hartoperatie intensieve bewaking van vitale functies nodig hebben na de intensive care fase en voordat zij naar de gewone verpleegafdeling (B3) overgeplaatst kunnen worden. Op deze afdeling ligt u aan de monitor voor bewaking van uw hartritme, bloeddruk en ademhaling. Vaak wordt hierbij nog andere apparatuur ingezet zoals infuuspompen.Verpleegafdeling C3Verpleegafdeling C3

Zorg op de afdeling

Een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen staat voor u klaar om de beste zorg te geven. De medische verantwoordelijkheid ligt bij de cardioloog intensivist en de zaalarts. Deze bepalen dagelijks het beleid aan de hand van uw gezondheidstoestand. Er is iedere dienst een verantwoordelijke verpleegkundige die de zorg rondom u coördineert en is het eerste aanspreekpunt voor u en uw familie.

Contact

Verpleegafdeling C3
Telefoon: 043 – 387 43 35 of  043 – 387 44 93

U vindt de afdeling gemakkelijk met de interactieve plattegrond

Bezoektijden

Van 14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur zijn directe naasten, familie en vrienden welkom met een maximum van twee bezoekers per patiënt op hetzelfde moment. Wilt u hiervan afwijken, dan dient u contact op te nemen met de afdeling.

Aansturing

De dagelijkse aansturing is in handen van M. van IJsselstein, teamleider van verpleegafdeling C3. 

Wat vindt u van deze pagina?