Verpleegafdeling C3 (medium care unit/CCU)

Patiënteninformatie: 

Lees meer in het volgende blad:

Op verpleegafdeling C3 worden patiënten opgenomen die acute hartproblemen hebben en intensieve bewaking nodig hebben. Ook na een open hart operatie worden patiënten hier opgenomen om vervolgens overgeplaatst te worden naar de "gewone" verpleegafdeling D4. Op afdeling H3 liggen patiënten aan de monitor voor bewaking van het hartritme, bloeddruk en ademhaling. Ook andere apparatuur wordt ingezet zoals bijvoorbeeld infuuspompen.

Verpleegafdeling H3 Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+

Zorg op de afdeling

Een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen staat voor u klaar om de beste zorg te geven. De medische verantwoordelijkheid ligt bij de cardioloog intensivist en de zaalarts. Deze bepalen dagelijks het beleid aan de hand van uw gezondheidstoestand. Er is iedere dienst een verantwoordelijke verpleegkundige die de zorg rondom u coördineert en het eerste aanspreekpunt is voor u en uw familie.

Contact

Verpleegafdeling C3
Telefoon: 043 – 387 43 35 of  043 – 387 44 93
U vindt de afdeling gemakkelijk met de interactieve plattegrond

Bezoektijden

Maandag tot en met vrijdag: van 14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur zijn directe naasten, familie en vrienden welkom met een maximum van twee bezoekers per patiënt op hetzelfde moment. Wilt u hiervan afwijken, dan dient u contact op te nemen met de afdeling.

Zaterdag, zondag en feestdagen: 11.00-12.00 uur, 14.00-15.00uur en 19.00-20.00 uur. 

Aansturing

De dagelijkse leiding is in handen van a.i. afdelingshoofd M. Dols en teamleider J. Vaessen

Sluit de enquête