• Hartfalenrevalidatie is een programma waarin wordt geleerd om te gaan met de ziekte en wordt getraind om de lichamelijke conditie te verbeteren. Met de hartfalen revalidatie kan het volgende worden bereikt:

  Hartfalenrevalidatie

  Hartfalenrevalidatie is een programma waarin wordt geleerd om te gaan met de ziekte en wordt getraind om de lichamelijke conditie te verbeteren. Met de hartfalen revalidatie kan het volgende worden bereikt:

  • Verhogen van de kwaliteit van leven;
  • Verminderen/voorkomen van ziekenhuisopnames;
  • Verbeteren van de conditie;
  • Versterken van het zelfvertrouwen;
  • Leren omgaan met angst en paniekreacties;
  • Leren kennen en accepteren van grenzen en inzicht krijgen in uw mogelijkheden;
  • Verwerven van kennis rondom hartfalen;
  • Leren hoe te handelen bij problemen.

  Wat vragen wij van de deelnemer?

  De hartfalenrevalidatie is een periode waarin veel tijd en energie wordt besteedt aan de gezondheid. Een intensieve periode waarvoor een goede motivatie absoluut noodzakelijk is. Het is de bedoeling dat men zich voorbereid op de voorlichtingsbijeenkomsten en deelneemt aan het volledige programma. Omdat continuïteit nodig is voor een succesvol resultaat, kunnen geen vakanties worden gepland tijdens de revalidatieperiode. Ook afmelden is daarom slechts zeer beperkt mogelijk. Indien men nog werkt,  dient met de werkgever overlegt te worden over deelname het revalidatieprogramma. De deelnemer zorgt zelf voor het vervoer. Aan het eind van de revalidatie ontvangt men een financiële tegemoetkoming voor de reis- en parkeerkosten.De hartfalenrevalidatie wordt door de zorgverzekeraar volledig vergoed.

  Aanmelding hartfalenrevalidatie
  Wanneer de cardioloog aangeeft dat men kandidaat is voor de hartfalenrevalidatie, zal men worden aangemeld bij de coördinator. Deze of de hartfalenverpleegkundige geven inhoudelijke uitleg over de hartfalenrevalidatie Bij voorkeur is een naaste of mantelzorger bij dit gesprek aanwezig. Uiteindelijk wordt samen besloten of men  voor het revalidatieprogramma wordt aangemeld bij CIRO.

  Samenwerkingspartner CIRO
  Voor de hartfalenrevalidatie werken wij samen met CIRO. Dit Centrum voor Integrale Revalidatie Orgaanfalen te Horn is een expertisecentrum op het gebied van onder andere hartfalen, maar ook longfalen en slaapapnoe ’s. Na aanmelding voor de hartfalenrevalidatie ontvangt men van CIRO hiervan een bevestiging. Daarnaast krijgt men een informatiebrochure, formulier persoonsgegevens, toestemmingsverklaring en antwoordenvelop toegestuurd. Het formulier persoonsgegevens en de toestemmingsverklaring dient, in de bijgesloten antwoordenvelop, ingevuld teruggestuurd te worden.Vervolgens maakt CIRO telefonisch een afspraak voor een ‘assessment’. Dit betekent een onderzoeksperiode van drie dagen en een of twee nachten in Horn. Bovendien zal voorafgaand een verpleegkundige contact opnemen om te informeren naar de huidige gezondheid en eventuele vragen beantwoorden.Tijdens het assessment krijgt men verschillende testen, gesprekken en onderzoeken. Op deze dagen worden onderzoeken uitgevoerd van 8.00 tot 17.00 uur.. Op de laatste dag volgt uit de onderzoeksresultaten het advies voor een poliklinische revalidatie in het MUMC, in het Laurentius ziekenhuis  of een klinische revalidatie (met opname) in CIRO.

  Slaaponderzoek
  Aan het einde van de laatste dag, dus nadat alle testen gedaan en besproken zijn, zal er ook nog een slaaponderzoek plaatsvinden om te kijken of er sprake is van slaapapnues (stoppen met ademen in de slaap). Dit komt veel voor bij patiënten met hartfalen en is een belangrijk probleem. De volgende ochtend krijgt u een gesprek met de slaaparts die u meteen uitlegt of er afwijkingen gevonden zijn en wat het te volgen beleid zal zijn.

  Poliklinische hartfalenrevalidatie
  Indien men in aanmerking komt voor de poliklinische hartfalenrevalidatie, ontvangt u van CIRO een brief wanneer u kunt starten met de revalidatie in het het MUMC, Laurentius ziekenhuis te Roermond of CIRO zelf. Het programma duurt 40 sessies. Dit is ongeveer 16 weken.  Iedere sessie is van 8.30 tot 11.30 uur en bestaat uit een trainingsgedeelte. Een keer per week is er een voorlichtingsbijeenkomst. Gedurende 8  weken is de revalidatie op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. In de tweede helft wordt er nog slechts 2x per week getraind op dinsdag- en donderdagochtend. Het gehele programma wordt uitgevoerd in een groep van maximaal acht personen. Tussentijds en na afloop vinden evaluatiegesprekken plaats met de hartfalenverpleegkundige.Na  beëindiging van het gehele revalidatieprogramma, vindt een tweedaags assessment plaats in CIRO. Door middel van testen, gesprekken en onderzoeken worden de resultaten in kaart gebracht. 

  Klinische hartfalenrevalidatie
  Bij uitzondering is het nodig dat men voor hartfalenrevalidatie wordt opgenomen in het klinische revalidatiecentrum te Horn. De opname duurt 8 weken en in de weekenden mag men naar huis. 

  Trainingsprogramma
  Het grootste deel van de revalidatie bestaat uit een lichamelijk trainingsprogramma, waarin de deelnemer wordt begeleid door een fysiotherapeut. In het programma worden krachttraining en duurtraining afgewisseld. Op het einde tijd voor een sport- en spelactiviteit en daarnaast ontspanningsoefeningen. Er wordt geadviseerd om gemakkelijk zittende kleding en schoeisel te dragen, en een handdoek en, droge reservekleding, en eventueel wat te eten mee te nemen.
  Koffie en thee staan klaar in de revalidatieruimte.

  Voorlichting

  Een belangrijk onderdeel van de revalidatie zijn de voorlichtingsbijeenkomsten. Hierbinnen worden verschillende onderwerpen besproken, vaardigheden aangeleerd en ervaringen uitgewisseld. Deze bijeenkomsten worden door onderstaande disciplines verzorgd.

  • Hartfalenverpleegkundige; geeft uitleg over diverse onderwerpen waarmee iemand in aanraking komt door de gevolgen van de hartaandoening. Zoals het ziektebeeld, medicatie, leefregels, angst bij kortademigheid, stoppen met roken, tekenen van verslechtering en hoe het beste om te gaan met de hartaandoening.
  • Fysiotherapeut; geeft advies over gezond bewegen en het onderhouden van de lichamelijke fitheid na de revalidatie.
  • Diëtist; informeert over het belang van gezonde voeding (voor hartpatiënten) en hoe zo’n voeding eruit kan zien. Besproken wordt wat een goed lichaamsgewicht is en waarom dat belangrijk is voor zowel mensen met ondergewicht als overgewicht. Daarnaast is er aandacht voor zoutbeperking en wanneer nodig vochtbeperking.
  • Ergotherapeut; richt zich op de verhouding tussen belasting en belastbaarheid. Ook worden de gevolgen van de hartaandoening op uw zelfstandigheid tijdens diverse dagelijkse activiteiten besproken. Daarnaast worden handvaten gegeven over hoe om te gaan met beperkingen.
  • Psycholoog; richt zich op het geestelijk welbevinden en gaat in op somberheid en angsten als gevolg van de aandoening.

  Meeloopdag
  Het programma richt zich niet alleen op de patiënt, maar biedt ook ondersteuning aan de partner, familieleden of andere naasten. Omdat ook zij moeten leren omgaan met de gevolgen van uw hartaandoening, wordt er tijdens de revalidatie verwacht dat de partner of naaste een sessie meeloopt. Deze dag kunnen zij deelnemen aan het trainingsprogramma en is er de mogelijkheid om met de hartfalenverpleegkundige en fysiotherapeut in gesprek te gaan. Zij kunnen informatie geven over onder andere het ziektebeeld en de gevolgen hiervan, gezond bewegen en grenshantering. Partner of naasten hebben de mogelijkheid om vragen te stellen of problemen te bespreken die zij ervaren. Hierdoor krijgen naasten meer inzicht waardoor zij u nog beter kunnen ondersteunen en motiveren tijdens én na de revalidatie!

  Vervolg na de revalidatie
  Als men eenmaal klaar is met het revalidatie programma is het de bedoeling om verder te gaan met trainen. Dit kan bij de eigen fysiotherapeut, in de sportschool of op een andere eigen manier. Geadviseerd wordt om minimaal 2x per week een reguliere activiteit te doen en verder dagelijks zo actief als mogelijk te zijn. De fysiotherapeut van de revalidatie kn u hierin adviseren.

  Lees meer

Sluit de enquête