Pulmonale Hypertensie

Patiënten informatie

Wat is pulmonale hypertensie?

Bij pulmonale hypertensie (PH) is er sprake van een hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen. Dit wordt veroorzaakt door veel verschillende ziekten. De verhoogde bloeddruk in de  longbloedvaten zorgt ervoor dat de rechter hartkamer extra belast wordt. Dit kan uiteindelijk leiden tot falen van de rechter hartkamer. 

Hoe ontstaat pulmonale hypertensie?

Pulmonale hypertensie (PH) is een gevolg van veel verschillende ziekten.
Er zijn ook veel verschillende oorzaken, daarom is PH onderverdeeld in de onderstaande 5 soorten. Elke soort krijgt een andere behandeling.  Het Maastricht UMC+ heeft veel kennis en ervaring in de diagnostiek en behandeling van alle verschillende vormen van pulmonale hypertensie.

Welke soorten pulmonale hypertensie (PH) zijn er?

 • Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH)
 • PH bij linker hartaandoeningen
 • PH bij longlijden en of hypoxemie
 • PH door een chronische trombo-embolische aandoening (CTEPH)
 • PH waarbij niet duidelijk is hoe het precies ontstaat. Vaak ten gevolge van andere ziektebeelden en aandoeningen (zoals hematologisch, systemische- en metabole ziekten). 

Welke klachten zijn er bij pulmonale hypertensie? 

 • Ongewone, ernstige vermoeidheid
 • Kortademigheid of ademnood
 • Pijn op de borst
 • Duizeligheid en/of flauwvallen
 • Dikke enkels
 • Blauwe nagels en/of huid 

Spreekuur pulmonale hypertensie

Op onze polikliniek worden patiënten met (een verdenking op) PH gezien op een speciaal ingericht spreekuur pulmonale hypertensie. PH is het gevolg van veel verschillende ziekten. De diagnostiek en behandeling van patiënten met PH vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Dit is een aanpak waarbij artsen van verschillende medische specialismen betrokken zijn bij de zorg. Het team bestaat uit: cardiologen, longartsen, immunologen en gespecialiseerd verpleegkundigen. Het Maastricht UMC+ levert al jaren deze unieke zorg.  

Team pulmonale hypertensie Hart+Vaat Centrum/MUMC+ in overleg

Welke onderzoeken doen wij?

 

Welke behandelingen zijn mogelijk?

Pulmonale hypertensie (PH) is niet te genezen. Medicijnen helpen om de klachten te verminderen, zodat u beter kunt leven met PH. Op basis van uw klachten en de oorzaak van de pulmonale hypertensie wordt een  behandeling bepaald.

Team Pulmonale hypertensie

PH patiënten worden behandeld en begeleid door het pulmonale hypertensie team. Dit bestaat uit cardiologen, longartsen, immunologen en gespecialiseerd verpleegkundigen. 

Team pulmonale hypertensie Hart+Vaat Centrum/MUMC+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens en vragen


Bij vragen kunt u contact opnemen met:

 • Gespecialiseerd verpleegkundige 
  maandag tot en met vrijdag            09.00-11.00 uur
  dinsdag, donderdag en vrijdag        14.00-15.30 uur 
  Telefoon:  043 - 3875610
  E-mail: 
   phvp.hvc@mumc.nl (u krijgt op werkdagen binnen 24 uur antwoord) 
 • Eerste Hart Hulp (24 uur per dag) 
  Telefoon: 043 - 3877892

Samenwerking 

Wij hebben een intensieve samenwerking met de pulmonale hypertensie expertise centra Antoniusziekenhuis in Nieuwegein en Erasmus MC in Rotterdam. Dit betekent dat wij patiënten met CTEPH (chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie) die eventueel een invasieve (operatieve) behandeling nodig hebben doorverwijzen naar Nieuwegein. Patiënten die voor longtransplantatie in aanmerking komen verwijzen we naar het Erasmus MC. 

De gespecialiseerd verpleegkundigen van het Pulmonale Hypertensie team zijn onderdeel van de landelijke werkgroep Pulmonale Hypertensie. Zij vergaderen 4 keer per jaar en wisselen informatie uit.  Ook organiseren zij een jaarlijkse patiënten dag. De Stichting Pulmonale Hypertensie kan indien gewenst uitgenodigd worden voor het bijwonen van een Hart+Vaat Centrum patiënten panel bijeenkomst. Dit om de zorg voor en rondom de pulmonale hypertensie patiënt  te kunnen blijven optimaliseren. 

Stichting Pulmonale Hypertensie
De Stichting Pulmonale Hypertensie is in juni 2003 opgericht. De stichting wil het welzijn van PH-patiënten verbeteren en bekendheid geven aan deze zeldzame en ernstige aandoening. Lees meer informatie op de website van Stichting Pulmonale Hypertensie. 

Documentaire 'De Langste adem'

In de documentaire "De langste adem" worden 5 van de meest bevlogen experts van Nederland gevolgd, waaronder cardioloog Dr. Vanessa van Empel.   De experts vechten ieder op hun eigen manier voor hun patiënten. Bekijk de documentaire op Youtube (let op de film opent in een nieuwe tab).

Websites voor meer informatie: