Pulmonale Hypertensie

Wat is pulmonale hypertensie?

Bij pulmonale hypertensie (PH) is er sprake van een hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen. Dit wordt veroorzaakt door veel verschillende ziekten. De verhoogde bloeddruk in de  longbloedvaten zorgt ervoor dat de rechter hartkamer extra belast wordt. Dit kan uiteindelijk leiden tot falen van de rechter hartkamer. 

Hoe ontstaat pulmonale hypertensie?

Pulmonale hypertensie (PH) is een gevolg van veel verschillende ziekten. Er zijn ook veel verschillende oorzaken, daarom zijn deze verdeeld in 5 groepen. Elke groep krijgt een andere behandeling.  Het Maastricht UMC+ heeft veel kennis en ervaring in de diagnostiek en behandeling van alle verschillende vormen van pulmonale hypertensie.

Wat zijn de klachten/symptomen?

 • ernstige vermoeidheid
 • kortademigheid
 • pijn op de borst
 • duizeligheid en/of flauwvallen
 • dikke enkels
 • blauwe nagels en/of huid 
   

Welke onderzoeken doen wij?


Welke behandelingen zijn mogelijk?

Pulmonale hypertensie (PH) is niet te genezen. Medicijnen helpen om de klachten te verminderen, zodat u beter kunt leven met PH. Op basis van uw klachten en de oorzaak van de pulmonale hypertensie wordt een  behandeling bepaald.

Team Pulmonale hypertensie

PH patiënten worden behandeld en begeleid door het pulmonale hypertensie team. Dit bestaat uit cardiologen, longartsen, een immunoloog en gespecialiseerd verpleegkundigen. 

Pulmonale Hypertensie team Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+

 

 

 

 

 

Spreekuur pulmonale hypertensie

Op onze polikliniek worden patiënten met (een verdenking op) PH gezien op een speciaal ingericht spreekuur pulmonale hypertensie. PH is het gevolg van veel verschillende ziekten. De diagnostiek en behandeling van patiënten met PH vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Dit is een aanpak waarbij artsen van verschillende medische specialismen betrokken zijn bij de zorg. Het Maastricht UMC+ levert al jaren deze unieke zorg.  

Telefonisch spreekuur


Bij vragen kunt u contact opnemen met de gespecialiseerd verpleegkundige op de volgende dagen en tijdstippen. 

 • maandag tot en met vrijdag            09.00-11.00 uur
 • dinsdag, donderdag en vrijdag        14.00-15.30 uur 
  Telefoonnummer:                                043 - 3875610

U kunt ook een e-mail sturen. U krijgt dan op werkdagen binnen 48  uur antwoord.
E: phvp.hvc@mumc.nl

Samenwerking 

Wij hebben een intensieve samenwerking met de pulmonale hypertensie expertise centra Antoniusziekenhuis in Nieuwegein en Erasmus MC in Rotterdam. Dit betekent dat wij patiënten met CTEPH (chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie) die eventueel een invasieve (operatieve) behandeling nodig hebben doorverwijzen naar Nieuwegein. Patiënten die voor longtransplantatie in aanmerking komen verwijzen we naar het Erasmus MC. 

De gespecialiseerd verpleegkundigen van het Pulmonale Hypertensie team zijn onderdeel van de landelijke werkgroep Pulmonale Hypertensie. Zij vergaderen 4 keer per jaar en wisselen inormatie uit.  Ook organiseren zij een jaarlijkse patiënten dag. De Stichting Pulmonale Hypertensie wordt minimaal 1 keer per jaar uitgenodigd voor het bijwonen van een Hart+Vaat Centrum patiëntenpanel bijeenkomst. Dit doen wij om de zorg voor en rondom de pulmonale hypertensie patiënt  te kunnen blijven optimaliseren 

Documentaire 'De Langste adem'

In de documentaire "De langste adem" worden 5 van de meest bevlogen experts van Nederland gevolgd, waaronder cardioloog Dr. Vanessa van Empel.   De experts vechten ieder op hun eigen manier voor hun patiënten. Bekijk de documentaire op Youtube (let op de film opent in een nieuwe tab).

Websites voor meer informatie: