Ondersteuning voor u en uw familie

Ziek zijn: het overkomt u. Een ziekte, een behandeling en/of opname kan voor u en uw familie zorgen of spanningen met zich meebrengen. De afdeling Medisch Maatschappelijk Werk biedt ondersteuning en begeleiding voor u en/of uw familie.

Informatiefilm

Lotte Vermeulen, medisch maatschappelijk werker vertelt u in deze video wat zij voor u kunnen betekenen.

In één of meerdere gesprekken met de medisch maatschappelijk werker bespreekt u, alleen of samen met uw familie, de problemen waar u tegenaan loopt.

Terug naar "Hoe zien de verschillende onderdelen van hartrevalidatie er uit?"

Medisch Maatschappelijk Werk - Lotte Vermeulen
Patiënteninformatie

In onderstaand blad vindt u alle informatie over Medisch Maatschappelijk Werk als onderdeel van Hartrevalidatie. 

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Medisch Maatschappelijk werk
T: 043 3875118 (op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.00 uur) 
E: secretariaat.medischmaatschappelijkwerk@mumc.nl

Sluit de enquête