Vaattoegang (shunt) aanleggen

Patiënteninformatieblad

Lees meer in de volgende bladen:

Wat is een shunt?

Een shunt, ook wel vaattoegang genoemd, is een directe verbinding tussen een slagader en een ader. Hierdoor stroomt het bloed van de slagader in de ader, waar vervolgens een hogere druk ontstaat en het bloed sneller gaat stromen. De ader zet daardoor uit en krijgt een stevige wand zodat de shunt makkelijk is aan te prikken. Als het niet mogelijk is om een directe verbinding te maken tussen de bloedvaten (omdat de vaten te klein zijn) dan wordt er een verbinding van ander materiaal gemaakt. Dit kan kunststof materiaal zijn of een stukje van een ader uit het eigen been.

De shunt wordt meestal aangelegd in één van de onderarmen. Als dit niet mogelijk is, wordt de shunt in de elleboog of bovenarm geplaatst. Als u rechtshandig bent zal de shunt in het algemeen in de linkerarm worden 3. De shunt 5 geplaatst en als u linkshandig bent in de rechterarm. Als bekend is in welke arm de shunt wordt geplaatst dan mag er vanaf dat tijdstip geen bloed meer worden afgenomen of een infuus geprikt worden in deze arm. Ook de bloeddruk meten aan deze arm wordt afgeraden

De shunt wordt aangeprikt met twee naalden: - één naald voert het ongezuiverde bloed van het lichaam naar de kunstnier; - de andere naald voert het gezuiverde bloed weer terug naar het lichaam. Na de dialyse worden de naalden verwijderd en de prikgaatjes dichtgedrukt totdat ze niet meer bloeden.