Trombosedienst

Informatie coronavirus

Voor belangrijke informatie omtrent het coronavirus verwijzen wij een naar de MUMC+ website. 

Vragen over vaccinatie?

Bent u onder behandeling bij het Maastricht UMC+ en wilt u weten of u gevaccineerd kunt worden tegen COVID-19?  Neem contact op met uw huisarts. Deze adviseert u hierover.

Trombosedienst Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+

Trombosedienst

De Trombosedienst bestaat sinds 1986 en heeft bijna 6000 patiënten die hun INR (International Normalized Ratio) laten controleren of dit zelf doen. Sinds 1 februari 2019 valt de  Trombosedienst onder de vlag van het Maastricht UMC+. Wij streven naar een zo adequaat mogelijk doseeradvies mét begeleiding, voor patiënten, verzorging/thuiszorg, zorginstellingen, (huis-/tand-) artsen, apothekers en specialisten. Met deze betrokkenen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd in een protocol (zie document beneden aan deze pagina). Ook patiënten die incidenteel hun INR-waarde bij ons laten prikken, bijvoorbeeld vanwege vakantie, zijn natuurlijk welkom. 

Zelf meten en zelf doseren

Indien u een levenslange indicatie voor antistolling heeft, kunt u in aanmerking komen voor het zelf meten en zelf doseren. Mocht u beschikken over een computer met internet en u daarmee vaardig bent, kunt u bij de prikmedewerksters van de Trombosedienst informeren naar de mogelijkheden.

Over trombosedienst

Trombosedienst Maastricht heeft een verzorgingsgebied tot en met Bunde, Meerssen, Margraten en Eijsden. Per 1-11-2020 zijn daar Geulle, Ulestraten en Valkenburg aan toegevoegd. Het is een kleine organisatie van zo’n 10 FTE en ongeveer 18 medewerkers. Medisch leider is dr. A. ten Cate – Hoek (hoofd van de Trombose-expertise centrum (TEC) waar de dienst aan verbonden is.), teamleider drs. J. Claessens en vervangster L. Buschgens en kwaliteitsfunctionaris drs. M. Warnier. Het personeel is Algemeen Medewerker Trombosediensten-gediplomeerd. 

Team trombosedienst Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+

De organisatie was sinds juli 2012 CCKL-gecertificeerd. Sinds maart 2017 is deze accreditatie vervallen en is DM geaccrediteerd voor ISO 15189 en 22870 bekend onder RvA-nummer `M260`met als scope specialisme `VM-TD` en sub-specialismen Doseringsadvies FNT, Pre-analyse FNT, Stolling en Zelfmeten en doseren.

Documenten

Wat vindt u van deze pagina?