Trombosedienst

Informatie coronavirus

Voor belangrijke informatie omtrent het coronavirus verwijzen wij een naar deze pagina op de MUMC+ website. 

Trombosedienst

Trombosedienst De Trombosedienst bestaat sinds 1986 en heeft bijna 6000 patiënten die hun INR (International Normalized Ratio) laten controleren of dit zelf doen. Sinds 1 februari 2019 valt de  Trombosedienst onder de vlag van het Maastricht UMC+. Wij streven naar een zo adequaat mogelijk doseeradvies mét begeleiding, voor patiënten, verzorging/thuiszorg, zorginstellingen, (huis-/tand-) artsen, apothekers en specialisten. Met deze betrokkenen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd in een protocol (zie document beneden aan deze pagina). Ook patiënten die incidenteel hun INR-waarde bij ons laten prikken, bijvoorbeeld vanwege vakantie, zijn natuurlijk welkom. 

Zelf meten en zelf doseren

Indien u een levenslange indicatie voor antistolling heeft, kunt u in aanmerking komen voor het zelf meten en zelf doseren. Mocht u beschikken over een computer met internet en u daarmee vaardig bent, kunt u bij de prikmedewerksters van de Trombosedienst informeren naar de mogelijkheden.

Over trombosedienst

Trombosedienst Maastricht heeft een verzorgingsgebied tot en met Bunde, Meerssen, Margraten en Eijsden en is een kleine organisatie van zo’n 15 FTE en ongeveer 25 medewerkers.. Medisch leider is dr. A. ten Cate – Hoek, teamleider drs. J. Claessens, diens vervangster L. Buschgens en kwaliteitsfunctionaris drs. M. Warnier. Het personeel is Algemeen Medewerker Trombosediensten-gediplomeerd. 

De organisatie was sinds juli 2012 CCKL-gecertificeerd. Sinds maart 2017 is deze accreditatie vervallen en is DM geaccrediteerd voor ISO 15189 en 22870 bekend onder RvA-nummer `M260`met als scope specialisme `VM-TD` en sub-specialismen Doseringsadvies FNT, Pre-analyse FNT, Stolling en Zelfmeten en doseren.

Documenten

Wat vindt u van deze pagina?