Wat is een trombolyse?

Dit is een behandeling die vaak bij een beroerte wordt uitgevoerd. Trombolyse moet binnen 4,5 uur na de eerste verschijnselen van een beroerte plaatsvinden. Hoe eerder een patiënt trombolyse krijgt, hoe minder kans op blijvende schade.

Bij trombolyse krijgt iemand een infuus met medicijnen (alteplase) die het stolsel oplossen dat bij een herseninfarct vastzit in een bloedvat in de hersenen.

 

Binnen 4,5 uur

Trombolyse is een behandeling die goede resultaten geeft. Maar helaas is deze niet voor iedereen geschikt. De behandeling moet binnen 4,5 uur na het ontstaan van de eerste uitvalsverschijnselen plaatsvinden. Daarna wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. De kans op herstel wordt steeds kleiner en de kans op complicaties, zoals ernstige bloedingen, groter.

Daarnaast komt lang niet iedereen in aanmerking voor trombolyse, bijvoorbeeld als de uitval niet zo groot is of bij gebruik van sommige antistollingsmiddelen.