Algemene leefregels

Roken:onderzoek heeft aangetoond dat roken slecht is voor de gezondheid, vooral voor hart en bloedvaten. Wij raden roken daarom met klem af.

Voeding: eet gezond en niet teveel. Wees matig met vet en voorzichtig met zout. Indien er sprake is van overgewicht is het verstandig om af te vallen. U kunt dit bespreken met uw huisarts of met een diëtiste. Op de afdeling vindt u voorlichtingsmateriaal over goede voeding.

Rust: na de operatie is het niet nodig ’s ochtends lang in bed te blijven liggen en ’s avonds vroeg naar bed te gaan. Desgewenst kunt u tussen de middag een uurtje rusten. Voer geleidelijk uw activiteiten op. Dit geldt voor zowel lichamelijke als sociale activiteiten.

Bewegen: maak iedere dag een wandelingetje en maak dat langzamerhand steeds iets langer. Als u niet ver van huis durft, loop dan een rondje in de buurt en maak dat steeds groter. Als uw partner niet meegaat, vertel dan even wat u van plan bent: dat is goed voor zijn of haar gemoedsrust. Behalve wandelen is fietsen (na zes weken) ook een goede manier om weer op krachten te komen. Door u iedere dag een beetje meer in te spannen, merkt u dat u sterker wordt. U kunt weer meer op uw lichaam vertrouwen. De meeste mensen gaan zich dan ook geestelijk beter voelen. In de loop van de weken gaat u zich geleidelijk aan beter voelen. Dat herstel gaat op en neer: de ene dag voelt u zich heel goed, de volgende dag weer minder, dan weer beter, enzovoort. Wat kunt u zelf bijdragen aan uw herstel? U kunt uw krachten langzaam maar zeker opbouwen. Wees de eerste week thuis zuinig op uw energie, ga niet tot het uiterste. U mag gerust de trap oplopen, maar het is niet de bedoeling dat u die trap op gaat rennen. Of u in staat zult zijn alles weer te doen wat u voor de operatie deed, hangt ook af van de toestand van uw hart en uw lichamelijke conditie.

Fietsen en autorijden: als u met wandelen voldoende conditie heeft opgebouwd kunt u voorzichtig gaan beginnen met fietsen. Gezien de genezing van het borstbeen wordt geadviseerd niet binnen zes weken na de operatie te gaan fietsen. Dezelfde termijn geldt voor het besturen van een auto.

Vrijen: vrijen is geen activiteit die het hart extra belast. De inspanning hierbij is te vergelijken met het oplopen van een tot twee trappen. Het advies luidt te vrijen wanneer u en uw partner er weer aan toe zijn.

Werkhervatting: meestal kunt u na drie tot zes maanden weer uw werk hervatten, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. U voelt over het algemeen zelf het beste wanneer u weer toe in staat bent. Bespreek de werkhervatting met uw cardioloog, uw huisarts en de bedrijfsarts.

Vakantie: een week of vier na de operatie kunt u rustig op vakantie, mits u zich goed voelt natuurlijk Ook met het vliegtuig, maar met een lange inspannende reis kunt u beter nog een poosje wachten. Of u ook de bergen in mag, ligt voor iedereen anders: vraag dan advies aan uw huisarts of cardioloog. Neem voldoende medicijnen mee en vraag uw specialist om een geneesmiddelenkaart waarop uw medicijnen staan vermeld. Dit om problemen aan de grens te voorkomen. Informeer van tevoren of de medische voorzieningen in het land van bestemming goed genoeg zijn. Bespreek met uw trombosedienst waar u in het buitenland terecht kunt voor controle op het gebruik van antistollingsmiddelen en vraag om een speciale “vakantiebrief” die u kunt meenemen.

Sociale controle: als u bij thuiskomst niet terug kunt vallen op naaste familie of kennissen in uw directe omgeving dan is het wenselijk om na te gaan op wie u in geval van nood een beroep kunt doen. Vooral de eerste weken thuis is het wenselijk dat iemand contact met u houdt om te zien hoe het gaat.

Mogelijke problemen
Mogelijke problemen waar u thuis tegenaan kunt lopen na een open hart operatie zijn koorts, problemen met uw wond, aanhoudende of toenemende kortademigheid of het ophoesten van geel/ groen slijm. Indien een van deze mogelijke problemen zich thuis voordoet, neem dan liefst eerst contact op met verpleegafdeling D4. De verpleegkundige zal indien nodig de zaalarts contacteren waarna u een advies wordt gegeven.

Sluit de enquête