Aandoeningen | Hartspierziekte (cardiomyopathie)

Behandelingen

Er bestaat geen specifieke behandeling voor cardiomyopathie. De behandeling die wordt gegeven, richt zich op verlichting van de verschijnselen en op het hartfalen, als daarvan sprake is. Naast een zoutarm dieet kunnen diuretica worden voorgeschreven. Middelen voor de behandeling van boezemfibrilleren en anticoagulantia, die stolselvorming in de bloedvaten tegengaan, kunnen worden gegeven om complicaties te voorkomen. In bepaalde gevallen moet een operatie plaatsvinden. Bij ernstige hartritmestoornissen kan implantatie van een automatische defibrillator (ICD) worden overwogen. In ernstige gevallen kan harttransplantatie nodig zijn.